Opvang

IrisZorg biedt de eerste opvang en begeleiding aan mensen zonder dak boven het hoofd. Het gaat om Dag- en Nachtopvang, en om Crisisopvang.

Crisisopvang 

Onze Crisisopvang Is bedoeld voor mensen die met spoed hun huis moeten verlaten, bijvoorbeeld door ernstige problemen in de relatie, mishandeling, misbruik, schulden of psychische problemen.  
IrisZorg geeft onderdak, begeleiding en hulp. Elke cliënt krijgt een vaste begeleider die samen met de cliënt een plan van aanpak opstelt, waarin staat welke hulp nodig is om uit de crisissitutatie te komen, wie daarbij nodig is en aan welke doelen gewerkt gaat worden.
De Crisisopvang is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, met of zonder kinderen. 

IrisZorg heeft een Crisisopvang in Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Deventer, Lelystad en Nunspeet. 

Voor jongeren en voor jonge ouders en hun (ongeboren) kind is er in Nijmegen en Apeldoorn een speciale Crisisopvang. 

Dag- en Nachtopvang 

De Dag- en Nachtopvang van IrisZorg is bedoeld voor mensen die dakloos zijn. Meestal hebben ze complexe problemen op meerdere leefgebieden (financiën, relaties, werk, soms psychiatrische problemen en soms kampen ze met een (chronische) verslaving).
De Dag- en Nachtopvang geeft cliënten een veilige plek en naast de slaapplaats krijgen ze er een maaltijd, koffie en thee en kunnen ze er douchen. 

De Dag- en Nachtopvang gaat verder dan het bieden van een bed, bad en brood. IrisZorg biedt de mensen advies bij probleemsituaties, en hulp bij het veranderen van hun situatie. De begeleiding is erop gericht om mensen zo snel mogelijk door te laten stromen naar een goede woonplek met begeleiding. Daarnaast is de begeleiding naar een goede daginvulling een belangrijk uitgangspunt bij begeleiding. 

Dag- en Nachtopvang voor mensen met een chronische verslaving
IrisZorg heeft ook voorzieningen voor mensen met een chronische verslaving aan alcohol of drugs. Het gaat hierbij om mensen die dakloos zijn en langdurig een probleem hebben met alcohol of drugs. Deze voorzieningen vindt u in Nijmegen en Apeldoorn (Omnizorg)
In Arnhem noemen we deze voorziening de Doorstroomvoorziening.
IrisZorg biedt deze cliënten niet alleen een dak boven het hoofd en verschillende maaltijden, maar de begeleiding is erop gericht om deze mensen zo snel mogelijk door te laten stromen naar een goede woonplek met begeleiding. Daarnaast zijn een goede daginvulling en hulp bij het stabiliseren van de verslaving of het eventueel afkicken belangrijke uitgangspunten.