Forensische zorg

IrisZorg heeft veel mogelijkheden om mensen die te maken hebben (gehad) met strafrecht te begeleiden. De hulp, begeleiding en behandeling vindt plaats tijdens of na de straf, maar kan ook de straf vervangen. De zorg voor justitiabelen is onderdeel van ons reguliere zorgaanbod.
Forensische zorg binnen IrisZorg gaat over: 
  • Poliklinische behandeling
  • Klinische behandeling
  • Ambulante woonbegeleiding
  • Wonen bij IrisZorg
  • Dagbesteding en werk

Daarnaast heeft IrisZorg een zorgprogramma Relationeel Geweld en Middelengebruik

Hier vindt u meer informatie over forensische zorg.