FACT-teams

IrisZorg heeft diverse zogenaamde FACT-teams. FACT staat voor een outreachende en assertieve benadering van hulpverlenen. Medewerkers zoeken cliënten op in hun eigen omgeving, en sluiten aan bij hun leefwereld en zorgvraag. De cliënten krijgen begeleiding, praktische hulp en (verslavings)behandeling.
De doelgroep van de FACT-teams bestaat uit mensen die problemen hebben op bijna alle leefgebieden: wonen, financiën, werk, relaties en gezondheid, gecombineerd met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. De cliënten zijn vaak zorgmijders en vinden de weg naar de hulpverlening niet zelf. Daarom gaan de medewerkers ernaar toe.

Uit onderzoek blijkt dat werken in FACT-teams zeer effectief is. De kwaliteit van zorg verbetert doordat behandeling en begeleiding samen komen, en de medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor de caseload. Door specifieke kennis vanuit de verschillende disciplines te bundelen kunnen de cliënten binnen één team worden geholpen.

IrisZorg werkt regelmatig samen met andere partijen in FACT-teams om de expertise binnen de teams zo breed mogelijk te maken.

Jeugd FACT Nijmegen

IrisZorg maakt deel uit van het Jeugd FACT Nijmegen. Dit team zet zich in voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar met psychische/psychiatrische problemen, verslavingsproblemen en/of een verstandelijke beperking. In het dagelijks leven ondervinden ze hier veel hinder van. Zo volgen ze bijvoorbeeld geen opleiding, hebben schulden, zijn werkeloos, er is sprake van een verstoorde gezinsrelatie, of ze zijn dak- of thuisloos. De stap om zelf hulp te zoeken kan dan te groot zijn.

Het Jeugd FACT bestaat uit deskundigen van Pluryn (opvoeding en licht verstandelijke beperking), IrisZorg (opvang, wonen en verslavingsbehandeling), Pro Persona (geestelijke gezondheidzorg), NIM (maatschappelijk werk) en het Jongerenloket (advies inkomen, opleiding, werk en dagbesteding). Tegelijkertijd is het Jeugd FACT een zelfstandig team dat een integraal aanbod realiseert voor jongeren, dat de grenzen van de afzonderlijke samenwerkingspartners overstijgt.