Kosten

Sinds januari 2015 is de financiering van de zorg veranderd. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor Beschermd Wonen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Uw gemeente bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van: 

 

  • de hoogte van uw inkomen en vermogen
  • de samenstelling van uw huishouden
  • de zorg die u ontvangt en kosten van de voorziening voor de gemeente

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage? Neem dan contact op met uw gemeente. 
Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met uw begeleider van IrisZorg.