Wat is Crisisopvang

De Crisisopvang biedt onderdak, begeleiding en hulp als u met spoed uw huis moet verlaten. Bijvoorbeeld door ernstige problemen in uw relatie, mishandeling, misbruik, schulden, verslaving of psychische problemen.

Voor wie is de Crisisopvang? 

  • Mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, eventueel samen met hun kind(eren).
  • Verblijfsduur varieert van 6 weken tot 3 maanden.
  • Meerdere locaties.
  • Voorwaarde: u wilt en kunt meewerken aan het oplossen van problemen.


De Crisisopvang is niet geschikt voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening of verslaving. Ook voor mensen die veel lichamelijke verpleging nodig hebben, is de Crisisopvang niet de juiste plek.

Plan van aanpak

Bij de Crisisopvang krijgt u ondersteuning van een vaste begeleider. Samen maakt u een plan van aanpak. Daarin staat wat u nodig heeft om zo snel mogelijk weer een eigen woonplek te vinden.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Schulden afbetalen.
  • Contact herstellen of verbeteren met familie en vrienden.
  • Werk vinden.
  • Een opleiding volgen.

In het plan van aanpak staat stap voor stap wat u gaat doen en welke hulp u daarbij nodig heeft. Uw persoonlijk begeleider geeft u praktische ondersteuning om uw doelen te bereiken. Zo brengt hij of zij u in contact met de schuldhulpverlening of krijgt u opvoedtips. 

Na de Crisisopvang

Als u weer een eigen woonplek heeft, wilt u misschien nog ondersteuning van IrisZorg. Dat kan. Deze begeleiding wordt langzaam afgebouwd tot u die niet meer nodig heeft.