Onze werkwijze

IrisZorg geeft begeleiding aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen.

IrisZorg helpt om vanuit uw eigen kracht problemen op te lossen. Zo pakt u steeds meer dingen zelf op, met de deskundige steun van IrisZorg. Als u er even niet uitkomt, vraagt u uw begeleider om advies. Daarna zet u de volgende stap. Samen werkt u aan uw toekomst. Stap voor stap, maar heel gericht.

Begeleiding thuis, stap voor stap:

  • Aanmelding
  • Intakegesprek
  • Kennismakingsgesprek met uw begeleider
  • Plan van aanpak - opgesteld door u en uw begeleider
  • Begeleiding op maat
  • Zo zelfstandig mogelijk verder

Als het nodig is, wordt de hulp van andere deskundigen ingeroepen. Bijvoorbeeld een schuldhulpverlener of een opvoeddeskundige. 


De ondersteuning van IrisZorg duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.