Begeleiding thuis

Uw huis is uw thuis. U wilt zich er ontspannen en veilig voelen. Soms lukt dat niet meer, door problemen op het gebied van geld, relaties, verslaving, opvoeding of het ontbreken van een goed dagritme. Vooral een combinatie van problemen maakt het soms lastig om op eigen kracht oplossingen te vinden. Huisuitzetting kan het gevolg zijn. Zo ver hoeft het niet te komen.

IrisZorg geeft woonbegeleiding aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen. Dit gebeurt dáár waar het nodig is: in uw eigen huis. U krijgt met een vaste hulpverlener te maken die uw situatie precies kent. Samen kijkt u welke hulp nodig is om zelfstandig te blijven wonen.