Alcohol tijdens de introductieperiode

Voorlichtingsbijeenkomst voor mentoren
In de introductieperiode van een universiteit of hogeschool gaat voor de aankomende eerstejaars studenten een wereld open. Van studeren, maar ook van de grote stad, op kamers gaan, studentenverenigingen, vrijheid, blijheid en feestvieren. En dat gaat vaak gepaard met alcohol. Deze voorlichtingsbijeenkomst laat mentoren zien hoe ze daar goed mee om kunnen gaan.
De mentoren zijn tijdens de introductie verantwoordelijk voor de studenten. En daarmee ook voor het alcoholgebruik. Wat doe je als mentor met die verantwoordelijkheid? En hoe voorkom je overmatig alcoholgebruik?

Voor wie

  • Mentoren tijdens de introductieperiode voor eerstejaars wo- en hbo-studenten.

Wat leren de mentoren

Hoe staan de mentoren zelf tegenover alcohol? Vinden ze zelf dat ze verantwoord met alcohol omgaan? En hoe vinden ze dat een mentor moet omgaan met alcohol tijdens de introductieperiode? In een groepsdiscussie komen dit soort vragen aan de orde.

Ook wordt aandacht besteed aan het omgaan met groepsdruk en de rol van de mentor daarin.