Jongerenopvang Vince

Bij Vince verblijven 27 jongeren tussen 16 en 23 jaar. De jongeren zijn verdeeld over 3 afdelingen: Nachtopvang, Crisisopvang, en wonen met begeleiding dag & nacht.

Zorgaanbod

Nachtopvang: is bedoeld voor jongeren zonder onderdak. Veel van deze jongeren zijn moeilijk te bereiken voor de hulpverlening. IrisZorg biedt ze een veilige en laagdrempelige slaapplek en motiveert ze om hulp te accepteren. Ze mogen er maximaal 6 weken verblijven. 

Crisisopvang (24 uur per dag/7 dagen per week):elke jongere krijgt een vaste begeleider die samen met de jongeren een actieplan opstelt. Daarin staat welke begeleiding nodig is om uit de crisissituatie te komen. Een vaste passende dagbesteding (leren of werk) is onderdeel van de begeleiding. Andere onderdelen zijn: financiën, sociale vaardigheden en het vermogen om voor jezelf te zorgen. 

Wonen bij Vince (24 uur per dag/7 dagen per week): deze jongeren krijgen intensieve begeleiding naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Elke jongere krijgt een vaste begeleider die samen met de jongeren een actieplan opstelt met doelen die ze willen aanpakken. Een vaste passende dagbesteding (leren of werk) is onderdeel van de begeleiding.De jongeren kunnen er maximaal 12 maanden blijven.

Beheerplan

Vertegenwoordigers van gemeente, politie, IrisZorg en omwonenden hebben op 25 februari het beheerplan getekend, met daarin de gezamenlijk gemaakte afspraken op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en het voorkomen van hinder en overlast.
Download het beheerplan.

Informatie en klachten

Heeft u klachten of vragen die direct te maken hebben met Vince of de jongeren die er verblijven? Neem dan contact op met Vince: 

Telefoon 088-606 2997
Email nijmegenvince@iriszorg.nl
Meer informatie over Vince vindt u ook in het filmpje dat gemaakt is door de Filmschool van IrisZorg

De naam Vince

Vince verwijst naar de vorige bewoners van het pand (de paters Lazaristen) en de stichter van hun congregatie. Tot medio 2013 stond het pand Ubbergseweg 172 namelijk bekend als Huize Sint Vincentius à Paolo. Het pand werd in 1929 gebouwd en fungeerde als studiehuis voor de Congregatie der Missie, ook wel Lazaristen genaamd.

Daarnaast is Vince net als Vincentius afgeleid van het Latijnse werkwoord vincere, wat overwinnen betekent. Samen met andere partners wil IrisZorg in Vince dak- en thuisloze jongeren helpen hun problemen te overwinnen op weg naar een stabiele toekomst.