Nijmegen

Iriszorg biedt zorg voor inwoners van Nijmegen met complexe problematiek. Het betreft jongeren en volwassenen die uit huis gezet dreigen te worden of al dakloos zijn, verslavings- en psychische problemen hebben, in een sociaal isolement zitten, schulden hebben en geen dagbesteding.

MFC

Langdurig verslaafde daklozen kunnen terecht bij de Dag- en Nachtopvang het MFC (MultiFunctioneel Centrum) op de hoek Oranjesingel en Van Schevichavenstraat. Het MFC beschikt ook over appartementen waar mensen met een ernstige verslaving voor langere tijd kunnen wonen.

Verslavingsbehandeling

Volwassenen en jongeren die kampen met een verslaving op gebied van alcohol, drugs, gokken of gamen kunnen terecht bij de Polikliniek Versla­vingsbehandeling aan de Tarweweg en de Kliniek aan de Molenveldlaan. Bij de Medische Heroïne Unit wordt onder medisch toezicht heroïne verstrekt aan mensen die chronisch verslaafd zijn aan harddrugs.

De Hulsen

Bij Woonvoorziening De Hulsen aan de Nieuwe Duken­burgseweg wonen 150 dak- en thuislozen die hun leven weer op de rit willen krijgen en/of die langdurende zorg behoeven. Daarnaast is er de Nachtopvang op de Hulsen.
Bij de Werkplaats op hetzelfde terrein kunnen cliënten van IrisZorg en andere instellingen terecht voor het aanleren van een dagritme, werkvaardigheden en voor toeleiding naar werk. Dit gebeurt bij het onderdeel Werk en Activiteiten waar de Filmschool en het project Stadsbijen een onderdeel van vormen.
Oog voor talent, een aparte werkcorporatie van IrisZorg, werkt ook vanuit de Werkplaats. De gemeente Nijmegen probeert via Oog voor talent mensen uit te laten stromen die een verre afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zonder dat sprake hoeft te zijn van verslaving of dakloosheid.

Crisisopvang

Gezinnen en alleenstaanden, die dakloos (dreigen te) worden, kunnen bijvoorbeeld terecht bij de Crisisopvang aan de Uranus­straat. Daarnaast biedt IrisZorg Begeleid Wonen en is er een mogelijkheid voor cliënten intern en extern om gebruik te maken van Budgetbeheer.

FACT

Gespeci­aliseerde FACT (Function Assertive Community Treatment) teams zorgen ervoor dat mensen met complexe problema­tiek zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Naast IrisZorg maken onder meer het maatschappelijk werk (NIM), de GGD en de geestelijke gezondheidszorg (Pro Persona) deel uit van deze FACT teams. Het Jeugd FACT-team werkt samen met NIM, jeugdzorg (Entrea), Pro Persona-jeugd, Pluryn en het Jongerenloket Nijmegen.

Zwerfjongeren

Dak- en thuisloze jongeren kunnen Beschermd Wonen bij Vince aan de Ubbergseweg 172.

Forsensische Zorg

Ten slotte biedt IrisZorg in Nijmegen Forensische Zorg en Verslavingsreclassering. Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met een strafrechtelijke veroordeling. Verslavingsreclassering begeleidt mensen die door hun verslaving in aanraking zijn gekomen met justitie naar de juiste hulpverlening en zorg.