Wij zoeken drie nieuwe leden raad van toezicht

IrisZorg logo en een van onze locaties

Vanwege het vertrek van drie leden in 2020 en begin 2021 zoekt IrisZorg drie nieuwe toezichthouders:

1. Bedrijfsvoeringsprofiel, lid auditcommissie
Je hebt een financiële, bedrijfseconomische achtergrond en acteert op bestuurlijk niveau. Je wordt tevens lid van de auditcommissie.

2. Expertise op (digitale) zorgvernieuwing
Je hebt kennis van en ervaring met vernieuwing, innovatie. Mogelijk in de zorg, maar kan ook breder. Mogelijk op ICT gebied en/of e-health, maar kan ook op andere domeinen. Je acteert op strategisch bestuurlijk niveau.

3. Beginnend toezichthouder
Je hebt je geschoold tot toezichthouder en hebt helder wat je toe kan voegen aan onze raad van toezicht.

Bekijk de gehele vacature en kijk hier voor meer informatie over ons.