Kruisbestuiving creëren: ervaringsdeskundigen en professionals

Geplaatst op: 02 mei 2018
Congres Inzet van Ervaringsdeskundigen
Het is belangrijk dat we voor een kruisbestuiving/co-creatie zorgen waarin ervaringsdeskundigheid belangrijk is. Een relevant punt van het congres Inzet van Ervaringsdeskundigen op 24 april, vertelt Suzanne van Merode, onze kwartiermaker Ervaringsdeskundigheid. Samen met collega kwartiermaker Remco van Werven bezocht zij het congres. Suzanne vertelt in dit artikel over deze dag.
“Ervaringsdeskundigen zijn deskundig in het leven met dat wat ze doet struikelen, liet spreker Wilma Boevink overtuigend weten. Zij is ervaringsdeskundige en wetenschapper bij het Trimbos Instituut. Boevink vestigde onze aandacht op een paar dingen, zoals: iedereen heeft een blinde vlek; zowel professionals als ervaringsdeskundigen. En laten we op het werk streven naar diplomatie: beleefdheid en respectvol gedrag naar anderen. We mogen ervan uitgaan dat de ander het goed bedoeld. Belangrijk is ook om kritisch te reflecteren: je eigen verhaal is niet het nieuwe dogma.

Andere taal
Het gedeelde onbegrip van professionals en ervaringsdeskundigen, daar ging hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen Jan bransen, op in. Het feit dat we verschillende rollen hebben met verschillende taken en werkzaamheden zorgt ervoor dat het onbegrip alleen maar wordt vergroot. Het lijkt alsof we een andere taal spreken en we verwarren ervaring met kennis en andersom.

Volwaardig teamlid
Onze zuiderburen Jessica de Maeyer en Tijs van Steenberghe, respectievelijk coördinator en wetenschappelijk medewerker van Quality of Life, hamerden er op om ervaringsdeskundigen (daar bedoelden ze ook herstelondersteuners mee) een volwaardig teamlid te laten zijn. En daarmee ook deel te laten nemen aan vergaderingen, trainingen etc. Anders is er geen gelijkwaardigheid. Dit vergroot het spanningsveld alleen maar, dat er kan heersen tussen professionals en ervaringsdeskundigen.

Laten we naar elkaar toe bewegen: professionals naar de ervaringsdeskundigen en vice versa, was de conclusie vooral. Dit omdat we elkaar nodig hebben. We zijn uiteindelijk allemaal eigenaar van het proces.”

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.