CRAFT: naasten in contact met lotgenoten

Geplaatst op: 26 januari 2018
"CRAFT is een training die mooi aansluit bij onze CRA behandeling", vertelt onze CRAFT trainer Sylvia Stoverink. "In CRAFT (community reinforcement family training) staan de naasten van mensen met een verslaving centraal. Voor veel mensen is het voor het eerst dat zij in contact komen met lotgenoten."
"Vaak hebben de naasten van mensen met een verslaving hun zorgen jarenlang alleen en/of met gezinsleden gedragen en zijn zij hun eigen behoeften uit het oog verloren; alles wordt uit de kast gehaald om het leven, zeker wanneer er kinderen zijn, zo ‘gewoon’ mogelijk door te laten gaan.

In de zeven wekelijkse bijeenkomsten (1,5 uur) staat elke week een thema centraal. Het gaat hierbij om aandacht hebben voor jezelf, hoe je je manier van communiceren kunt verbeteren, wat de natuurlijke consequenties zijn van gebruik en hoe je je geliefde op een positieve manier kunt bekrachtigen. En daarnaast hoe je voor veiligheid in huis zorgt en wat je als naaste kunt doen in de stap naar behandeling. Ik merk dat het betrekken van de naasten en de samenwerking met deze naasten een wezenlijk onderdeel vormt van onze behandeling waardoor de kans op succes én op blijvend succes sterk vergroot wordt.

Kracht groep
De groepsbinding is al snel gevormd; mensen zoeken elkaar op, geven elkaar suggesties en adviezen en ondersteunen elkaar. Ook wordt er gelachen om gebeurtenissen waarin ieder zichzelf herkent. Dat is de kracht van een groep waar een individuele behandelaar/trainer niet tegen op kan.

Huiselijk geweld
In de eerste bijeenkomst staan we stil bij huiselijk geweld. We weten immers dat er in veel gevallen een verband bestaat tussen huiselijk geweld en middelengebruik. Mijn ervaring is dat mensen schromen om hierover te praten. Wanneer één deelnemer hierover durft te praten volgen er meer. En niet altijd gaat het om huiselijk geweld vanuit de gebruiker naar de naasten. Soms komen we tegen dat naasten vanuit onmacht geweld gebruiken. Voor beiden moet er aandacht zijn. In overleg met de deelnemers wordt het besluit genomen om de sessie met betrekking tot veiligheid in huis naar voren te halen in de training.

Na de training
Regelmatig hoor ik van naasten, die ik na de training zie voor systeemgesprekken, dat ze het geleerde in de praktijk toepassen. Op dat moment kunnen/durven ze (pas) het geleerde in de praktijk toe te passen. Naasten pakken dan het zelfhulpboek ‘Een verslaving in huis‘ en de werkmap van de training er weer bij. Het is ook leuk om aan cliënten te vragen of zij kunnen merken dat hun naaste heeft deelgenomen aan de training. Van het merendeel hoor ik dat hun onderlinge band verbeterd is. Er is meer begrip over en weer, de naaste is duidelijker in zijn/haar wensen en grenzen en er is meer aandacht voor de positieve ontwikkelingen."

Wil je je aanmelden voor de CRAFT, mail naar craft@iriszorg.nl. Deze training wordt gegeven in Arnhem, Nijmegen, Doetinchem. Ede en Tiel. Hier vind je meer informatie. 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.