Ervaren wat cliënten beleven op verwijzersdag Jeugd FACT

Geplaatst op: 18 december 2017
Verwijzersdag Jeugd FACT Arnhem
Zitten op een ballon en ervaren wat er in je lichaam gebeurt. Verwijzers maakten het mee op de verwijzersdag op 23 november van Jeugd FACT Arnhem. Een middag vol met workshops. Verwijzers maakten kennis met de therapieën van het Jeugd FACT, zodat ze beter kunnen verwijzen. Meer dan honderd deelnemers stonden even in de schoenen van cliënten van Jeugd FACT Arnhem.
Psychomotorisch therapeut Bente Westhoff gaf bijvoorbeeld de workshop Psychomotorische therapie (PMT) waarin ze de ballon gebruikte. “Sommigen vonden het spannend, want wat als de ballon zou knallen. Ikzelf vind ballonnen vreselijk. Daarom koos ik ervoor, zodat deelnemers aan mij konden zien wat er met mij gebeurt. Ze zien mij schrikken en mijn handen al richting mijn oren grijpen.”

Voelen met PMT
“PMT gaat over voelen. Veel lichaamssignalen geven aan hoe je je voelt. Je kunt gaan zweten en trillen, omdat je bang bent dat de ballon gaat knallen bijvoorbeeld.” Bij PMT ligt de nadruk op bewegings- en lichaamsgerichte therapie. Het doel is dat deze bijdraagt aan gedragsverandering. “Veel mensen gaven aan dat ze de behandelvorm erg interessant en mooi vonden, juist omdat het ervaren centraal staat en er gebruik gemaakt wordt van het lichaam.”

Verschillende workshops
Deelnemers konden kiezen uit verschillende workshops. Er was Herstel Ondersteunende Zorg, een herstelmethode bij psychische ontwrichting, en Krachtgericht werken, hierin wordt de gezonde kant van de cliënt aangesproken. Verder ook Systeemtherapie, waar de relatie in centraal staat. Daarnaast een workshop over onder andere EMDR en Metalisation based treatment. Hierin werd een beeld geschetst van de complexiteit van stoornissen bij jongeren. En als laatste de methodiek Community Reinforcement Approach (CRA). Deelnemers waren positief en enthousiast. Een verwijzer: “De behandelvorm CRA heeft voor mij meer inhoud gekregen, het is meer gaan leven. Ik kan patiënten nu beter vertellen wat het inhoudt.”

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.