Verslavingskunde Nederland bundelt expertise

Geplaatst op: 16 oktober 2017
Veel mensen met een verslavingsprobleem in Nederland zoeken geen hulp mede door het taboe dat hierop rust. Om het behandelbereik te vergroten, en de behandelresultaten te verbeteren, vormen acht instellingen voor Verslavingszorg (VNN, Novadic-Kentron, Jellinek Tactus, Mondriaan, IrisZorg, Brijder en Antes), Trimbos Instituut, GGZ Nederland, Resultaten Scoren en cliëntvertegenwoordiging Stichting het Zwarte Gat vanaf 16 oktober 2017 samen Verslavingskunde Nederland. De samenwerkende partijen zijn daarmee een krachtig en zichtbaar landelijk netwerk dat hun expertise bundelt om meer mensen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever te bereiken.
Een van de belangrijkste speerpunten is het verlagen van de drempel naar verslavingszorg
door krachtige profilering en het doorbreken van stigma's rondom verslaving, onder andere
door de inzet van ervaringsdeskundigen. Daarnaast wordt ingezet op preventie en
vroegsignalering, veiligheid en continue verbetering van kwaliteit en (kosten)effectiviteit van
de behandelingen en het stimuleren en ondersteunen van opleiding, onderzoek en
innovaties. Herstelondersteunende zorg loopt daarbij als rode draad door alle activiteiten van
Verslavingskunde Nederland.

Verslaving is niet alleen een omvangrijk probleem maar ook omgeven met stigma’s en
vooroordelen. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen de verslavingszorg mijden tot het moment
dat ze werkelijk vastlopen. Uit cijfers blijkt dat in totaal iets meer dan drie procent van de
mensen met een verslavingsprobleem in behandeling is, een percentage dat veel lager ligt
dan bij andere ziekten.

Website www.verslavingskundenederland.nl

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.