Nieuwe trainingshuizen sluiten aan bij hersteltraject cliënt

Geplaatst op: 14 juli 2017
IrisZorg is gestart met een nieuwe integrale aanpak van behandeling, begeleiding, werk en activiteiten, die aansluit bij de herstelfase waarin de cliënt verkeert. Daarvoor zijn zogenoemde ‘trainingshuizen’ ingericht; kleinschalige woonlocaties die zijn onderverdeeld in de categorieën gebruik, gecontroleerd gebruik en geen gebruik (abstinent). Cliënten leren hier omgaan met hun verslaving en richten zich daarbij op herstel en zelfredzaamheid. Verblijf in een trainingshuis is altijd tijdelijk.
‘De plek waar een cliënt verblijft, sluit aan bij de hulpvraag van de cliënt. Woon je in een trainingshuis ‘gebruik’ dan krijg je andere zorg, ondersteuning en training dan bij ‘geen gebruik’, licht projectleider Richard Kok toe. In Nijmegen zijn in het trainingshuis abstinent, op locatie Het Kasteel, al de eerste persoonlijke en groepstrainingen gegeven.‘De cliënten die hier verblijven, hebben één doel en dat is weer zelfstandig te kunnen wonen. Ons trainingsaanbod is daarop gericht, de cliënt kan kiezen wat bij hem past. Bijvoorbeeld een training ‘Budgetteren kun je leren’ om te leren hoe je met geld moet omgaan. Maar er zijn ook reguliere bewonersvergaderingen waarin cliënten een rol kunnen oefenen of leren hoe ze op een goede manier feedback kunnen geven.’ Het trainingshuis is zo ingericht dat de cliënt vanuit zijn eigen kracht kan werken aan zijn doelen. 

Gezinnen
Naast deze trainingshuizen, die IrisZorg in de kernregio’s aanbiedt, vindt onderzoek plaats naar de ontwikkeling van trainingshuizen voor gezinnen. Bovendien komt er een bovenregionaal trainingshuis voor forensische cliënten.

Reacties

Jurgita
 
Over Het Kasteel van mijn cliënten heb ik goede reacties gehoord.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.