Sluiting Zorgzone Arnhem per 01-01-2018

Geplaatst op: 13 juni 2017
De Zorgzone sluit met ingang van 1 januari 2018. Dat kondigde de gemeente Arnhem gisteravond aan de cliënten van de zorgzone aan, in aanwezigheid van het management IrisZorg regio Arnhem.
Vooraf zijn de medewerkers die in dienst waren over deze boodschap geïnformeerd. Na de aankondiging door de gemeente zijn de overige medewerkers, zover als mogelijk, telefonisch op de hoogte gebracht.

Daling
De reden van deze aankondiging is dat het aantal vrouwen dat op de zorgzone werkt de laatste jaren flink is gedaald. Begin dit jaar waren dat er nog negen. In 2003 waren nog 45 vrouwen actief. Het geld dat vrij komt met het sluiten van de zorgzone wordt ingezet om te helpen bij het zoeken naar alternatieven.

Wensen prostituees
Het is de gemeente er niet om te doen vrouwen te dwingen met prostitutie te stoppen, maar ze wel de faciliteiten te bieden om – als ze dat zelf willen – dat mogelijk te maken. Samen met de vrouwen gaat de gemeente bekijken hoe ze het geld gaan inzetten. Dat kan dus gaan om begeleiding bij stoppen (Next Step), begeleiding naar ander werk of begeleiding naar andere werkplekken.

De vrouwen kunnen hun wensen kenbaar maken aan de medewerkers van de zorgzone of van Next Step. Ook kunnen zij persoonlijk tegen Anja Haga (de wethouder) vertellen wat zij nodig hebben.

Alternatief medewerkers
Uiteraard zullen wij vanuit IrisZorg meedenken in het ter beschikbaar stellen van een passend alternatief zorgaanbod. Ook onderzoeken we vanuit IrisZorg de alternatieven voor de medewerkers die werkzaam zijn binnen de voorziening de Zorgzone. We gaan individuele gesprekken met medewerkers voeren om de gewenste situatie inzichtelijk te maken. Het management van de regio Arnhem zal voor de medewerkers deze wensen zoveel als mogelijk proberen te realiseren.

Individueel maatwerk
De reacties van de cliënten en medewerkers waren deels geschokt dat het toch gaat gebeuren en deels had men het wel verwacht. Vele zorgen zijn gedeeld over hoe nu verder en de risico’s die dit alles met zich meebrengt. De afgevaardigden van de gemeente hebben aangegeven een maatwerktraject per individu uit te gaan zetten. De wethouder is bereid, daar waar wenselijk, om zelf met deze doelgroep in gesprek te gaan in groepsverband of individueel. 

Management regio Arnhem.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.