IrisZorg verricht relatief veel wetenschappelijk onderzoek

Geplaatst op: 13 juni 2017
IrisZorg jaarverslag onderzoek 2016
IrisZorg verricht, gezien de grootte van de organisatie, relatief veel wetenschappelijk onderzoek. Dat laat de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) zien in haar Jaarverslag Onderzoek 2016. In dat jaar ging het om veertien onderzoeksprojecten en ook dit jaar wordt aan meerdere onderzoeksthema’s aandacht besteedt. ‘Dat heeft te maken met het gegeven dat we veel soorten zorg bieden’, zegt Wiebren Markus, GZ psycholoog en voorzitter CWO. IrisZorg werkt aan een continue verbetering van de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van zorg. Daar past gericht onderzoek bij.
‘Het doen van onderzoek biedt inzicht in de inhoudelijke resultaten van onze zorgverlening. Daarop kunnen we sturen en innoveren. Daarnaast versterkt het onder meer onze deskundigheid en expertise en kunnen we er ons als organisatie mee profileren’, licht Markus toe. Eén van de lopende onderzoeksprojecten is gericht op een nieuwe behandelmethode: Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS). ‘In de Nederlandse verslavingszorg haalt naar schatting 40% tot 60% van de cliënten zijn behandeldoel niet. Elke aanvullende interventie die de uitkomsten aantoonbaar verbetert, zorgt voor tevreden cliënten én een besparing op zorguitgaven’, stelt Markus.

Promotieonderzoek
Een onderzoeksproject waar Markus zelf op promoveert, heeft te maken met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). ‘Normaliter wordt EMDR voor traumaverwerking gebruikt, maar er zijn aanwijzingen dat EMDR mogelijk ook effectief kan zijn bij verslaving. We hebben op basis van onze ervaringen een protocol beschreven dat nu landelijk, en hopelijk straks ook internationaal, wordt gebruikt voor verder onderzoek.’

Onderzoek als interventie
Opvallend is dat cliënten meestal bereid zijn mee te werken aan onderzoek, mits het belang ervan duidelijk is. Markus: ‘Onderzoek staat vaak in het teken van zorgverbetering maar werkt soms ook als interventie. Als je bijvoorbeeld onderzoek doet naar persoonlijk herstel bij cliënten met chronische aandoeningen, dan zet je medewerkers en cliënten die worden bevraagd aan het denken en dat brengt al iets teweeg.’

De komende tijd richt IrisZorg zich op meerdere onderzoeksthema’s, waaronder nazorg en het verminderen van de kans op terugval. Lees hier het jaarverslag onderzoek van IrisZorg. Bekijk hier ook het filmpje van Wiebren Markus over EMDR als toepassing in de verslavingszorg. 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.