Forensische zorg op Het Hoogeland Beekbergen

Geplaatst op: 17 maart 2017
Forensische zorg bij IrisZorg wordt uitgevoerd binnen reguliere afdelingen en woonvormen. Al enkele jaren vormt vormt Huis 14 op Het Hoogeland in Beekbergen een uitzondering: daar wonen 16 mannen en vrouwen met een forensische titel. Er zijn 14 forensische plaatsen en 2 plekken voor mensen waarbij het verplichtende karakter afgelopen is, maar die ervoor gekozen hebben om nog te blijven bij IrisZorg te blijven wonen. De gemeente heeft voor deze cliënten de financiering overgenomen. In dit artikel leest u meer over Huis 14.

Forensische zorg Huis 14 in het kort:

  • er is een duidelijke dagstructuur voor de cliënten
  • cliënten voeren 9 dagdelen dagbesteding per week uit (dit kan zowel interne dagbesteding, als scholing, een leertraject of (vrijwilligers)werk zijn)
  • de cliënten koken gezamenlijk, alle dagen van de week
  • de huisregels zijn duidelijk neergezet
  • er wordt geïntegreerd gewerkt: het woonteam, behandelaren, maatschappelijk hulpverleners, werkmeesters, reclassering (soms van IrisZorg, soms van Reclassering NL of Tactus): zij staan allemaal om de cliënt en samenwerking verloopt heel goed


Wendy Maatkamp, hoofdbegeleider, over het werken bij Huis 14:

'In het huis zijn over het algemeen altijd 2 medewerkers aanwezig. Zij hebben kennis van de forensische wereld; kennis over vroegsignalering en spreken heldere taal. Deze cliënten zijn goed aanspreekbaar op gezond gedrag en ze hebben (nog) veel vaardigheden. De uitstroom is dan ook over het algemeen groter dan bij onze andere cliënten op Het Hoogeland.
Werken bij Huis 14 is best spannend: er gebeurt veel ook qua groepsgedrag. Dus de medewerkers staan stevig in hun schoenen.

Wat ons uniek maakt is dat bij IrisZorg gecontroleerd gebruik mogelijk is. Dus onze cliënten zijn in behandeling en mogen, volgens afspraken die in het deelplan staan, alcohol of soft drugs gebruiken.

Het is overigens ook prettig dat we bij IrisZorg meer woonvormen hebben met gecontroleerd gebruik. Dus we verwijzen ook regelmatig cliënten naar de Groningensingel in Arnhem, vooral omdat cliënten daar niet als groep wonen en nog meer zelfstandigheid kunnen ontwikkelen.'

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie over forensische zorg bij IrisZorg? Bel dan 088-606 1600 of stuur een mail naar info@iriszorg.nl U bent welkom om, met uw cliënt, een kijkje te komen nemen. 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.