4 april start doe-praatgroep voor kinderen met verslaafde ouders (8-12 jaar). Meld ze aan!

Geplaatst op: 24 februari 2017
Kinderen van verslaafde en psychiatrische ouders kunnen soms wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom werkt IrisZorg in de regio Rivierenland mee aan een doe-praatgroep waar kinderen van 8 t/m 12 jaar steun en herkenning vinden bij leeftijdgenoten. Kent u een kind die iets aan deze praatgroep zou kunnen hebben? Aanmelden kan tot 28 maart!
Als je als vader of moeder psychische problemen hebt, is dat niet altijd gemakkelijk. Vaak kun je dan wel wat ondersteuning gebruiken. Ook kinderen kunnen in deze situatie behoefte hebben aan een steuntje in de rug. Indigo en IrisZorg organiseren daarom een groep voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar, die een vader of moeder hebben met psychische of verslavingsproblemen. Deze groep staat ook wel bekend als de KOPP/KVO-groep.

Door te praten en te spelen met leeftijdgenoten krijgen de kinderen steun en vinden ze herkenning. Het gaat dus niet om een therapie of behandeling. Met elkaar wordt stil gestaan bij thema’s als gevoelens, steun vragen en omgaan met moeilijke situaties. Wat is er met mijn vader of moeder aan de hand? Hoe kan ik hier mee om gaan? Is het mijn schuld? Door samen bij dit soort vragen stil te staan kunnen andere problemen worden voorkomen.

Informatie en aanmelden
De doe-praat groep gaat van start op dinsdag 4 april van 15.30-17.00 uur. De groep bestaat uit acht bijeenkomsten voor kinderen en een ouderavond. Voorafgaand aan de cursus vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt bekeken in hoeverre de cursus aansluit bij de wensen en verwachtingen van het kind en de ouders. Na afloop van de cursus vindt er een afsluitend gesprek plaats.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Adres: De cursus wordt georganiseerd in Siependaal, Siependaallaan 3 in Tiel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fransien Hummel f.hummel@iriszorg.nl of bel Indigo: (026) 3124483. Aanmelden kan via info@indigogelderland.nl.  

 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.