Publicatie over behandeling, detox en terugvalpreventie bij GHB- en GBL-afhankelijkheid

Geplaatst op: 31 januari 2017
Wim Wannet
Vorige maand is een reviewartikel verschenen in het medisch tijdschrift ‘CNS Drugs’ over GHB- en GBL-afhankelijkheid. Dr. Wim Wannet, lid van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van IrisZorg, is één van de auteurs. Hij legt hieronder uit wat dit betekent voor de praktijk, waar op gelet moet worden en wat beter of anders zou kunnen.
Ondanks de enigszins lage prevalentie (die aangeeft hoeveel mensen uit een gegeven aantal op enig moment aan een aandoening lijden) van GHB- en GBL-misbruik, zijn de complicaties ervan disproportioneel hoog (zoals acute intoxicatie, coma, verslaving en ernstige onthoudingssymptomen: heftige angstaanvallen, hallucinaties, delirium).

 
GHB (GBL) detoxificatie/ontgifting wordt vaak gestart met (zeer) hoge doses benzodiazepines (veelal valium) tegen de vaak ernstige onthoudingsverschijnselen, die al na enkele uren zonder GHB/GBL kunnen optreden. Het komt echter regelmatig voor, vooral bij langdurige GHB/GBL-verslaving, dat deze vorm van behandeling onvoldoende of in het geheel niet werkzaam is.
 
Bij resistentie tegen de benzodiazepine therapie kan men overschakelen op het veelbelovende toedienen van farmaceutische GHB. Deze kan tijdens een ziekenhuisopname in twee weken langzaam afgebouwd worden tot nul (DeTiTap®-methode, ontwikkeld bij de Radboud Universiteit: detoxificatie-, titratie en herstelfase). Deze methode heeft ook als voordeel dat GHB (GBL) verslaafden mogelijk eerder bereid zijn om in behandeling te gaan, omdat de GHB toediening niet acuut wordt stopgezet. Het wordt dan langzaam en onder medisch toezicht afgebouwd, om ernstige onthoudingsverschijnselen te verminderen/voorkomen.
 
Tot slot is het van belang om te (h)erkennen dat het terugvalpercentage, gemeten 3 maanden na GHB/GBL-detoxificatie, ongekend hoog is: 60%. Er is vooralsnog weinig bekend over effectieve terugvalpreventiebehandelingen. Op dit moment worden onder andere bij de Radboud Universiteit studies uitgevoerd naar bijvoorbeeld de toediening van baclofen. Baclofen concurreert met de signalen die GHB afgeeft in het brein, waardoor de zucht naar drugs af zou nemen. 

Kamal, R. M., van Noorden, M. S., Wannet, W., Beurmanjer, H., Dijkstra, B. A., & Schellekens, A. (2016). Pharmacological Treatment in γ-Hydroxybutyrate (GHB) and γ-Butyrolactone (GBL) Dependence: Detoxification and Relapse Prevention. CNS drugs, 1-14.
 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.