Mensen met GHB-verslaving zien GHB nog steeds als zeer positief

Geplaatst op: 10 januari 2017
Uit onderzoek van het NISPA, onderdeel van de Radboud Universiteit, blijkt dat mensen met een GHB-verslaving, GHB nog steeds als zeer positief zien. Leven met GHB-afhankelijkheid is moeilijk, maar voor hen is het leven zonder GHB ondraagbaar. IrisZorg is onderdeel van het NISPA en heeft meegewerkt aan dit onderzoek.
Het doel van het kwalitatieve onderzoek was
  • inzicht krijgen in de problemen die mensen met een GHB-verslaving ervaren
  • inzicht krijgen hoe ze tegen hun verslaving en het gebruik aankijken
  • duidelijk te krijgen wat zij nodig hebben van hun behandeling 

Resultaten

Het blijkt dat cliënten vooral problemen ervaren op het moment dat ze stoppen met gebruik. Opnieuw GHB gebruiken wordt dan ook gezien als de oplossing voor hun problemen. Er lijkt sprake van een vicieuze cirkel waarbij psychische klachten, GHB gebruik, lichamelijke afhankelijkheid, detoxificatie, rebound van psychische klachten en terugval elkaar in stand houden.

De cliënten vinden dat GHB-gebruik zoveel postieve belonende effecten heeft dat niets dit effect op korte termijn kan vervangen. Dit maakt stoppen extra lastig en vraagt veel van ze. Daarom is het lastig om deze cliënten goed te begeleiden. 

Mensen met een GHB-verslaving hebben met name een hulpvraag gericht op psychische klachten, slaapproblemen, psychosociale problemen, huisvesting en dagbesteding, en minder op het middel GHB zelf.

Hoewel het zeker van belang is dat hulpverleners zich naast verslaving ook richten op bovengenoemde lange termijn thema’s, wordt het lastig om hier serieus werk van te maken wanneer cliënten snel uit behandeling vertrekken. Het opbouwen van een therapeutische relatie, het ondersteunen van de cliënten het behouden/vergroten van motivatie zullen daarom in het begin van de behandeling vooral belangrijke thema’s zijn.

Meer informatie over het onderzoek 


Op de website van het NISPA kunt u het rapport downloaden

Meer informatie over GHB-verslaving 

GHB is zeer verslavend en plotseling stoppen leidt tot ernstige ontwenningsverschijnselen. Daarom vindt de ontwenning bij IrisZorg ook altijd onder medisch toezicht plaats, meestal in de kliniek. De dosering GHB wordt langzaam afgebouwd. 
Bij IrisZorg werken we altijd met de cliënt aan de oorzaak van de verslaving en samen met de persoonlijk behandelaar wordt gekeken naar wat er nodig is om zonder GHB weer te genieten van het leven. 

Hier leest u meer over GHB en onze aanpak. 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.