Verslavingsreclassering vernieuwd: meer mogelijk

Geplaatst op: 01 december 2016
Reclassering heeft een andere vorm van financiering gekregen. Daardoor is er meer mogelijk. Nu kan reclassering creatiever naar een zaak kijken. Minder protocollen, meer vanuit toegevoegde waarde.
Het experimenteerteam is een voorbeeld van vernieuwend werken, in de zomer van 2016 opgericht. Het bestaat uit medewerkers uit de drie reclasseringsorganisaties. Zij pakken in de regio Arnhem/Nijmegen zaken op een niet-traditionele manier op.

Het team kijkt dan al naar een veel vroeger stadium en probeert een link te leggen met wat er al gebeurt. Is er al een wijkteam betrokken bijvoorbeeld. Moet reclassering helemaal wachten tot de zitting, of kunnen ze wellicht al een interventie doen.

Alternatieven

Met name bij lichtere zaken kijkt het team naar alternatieven. Dit is bijvoorbeeld slachtofferbemiddeling of cliënt in zorg laten komen. Mensen met hele complexe problematiek en niet zo zware delicten kunnen soms beter in zorg komen dan dat het via het strafrecht gaat.

Voorheen was de financiering per product. Met lump sum wordt één bedrag ingezet en is er meer makkelijker te realiseren. Mondeling advies is een ander voorbeeld hiervan. Een medewerker kan wekelijks aan een MDO deelnemen in een penitiare inrichting, waar gedetineerden worden besproken. Advies geven is een van de vier productgroepen van de verslavingsreclassering.

Binnen de reclassering zijn er vier productgroepen:

  • gedragsinterventies; dit is een kleine tak van sport
  • werkstraffen; ook een kleine tak van sport. Reclassering IrisZorg heeft er zo’n 60 tot 80 per jaar.
  • toezichten; dat is de grote bulk. Continue caseload van zo’n 450 cliënten. Op jaarbasis zo’n 600 waar Reclassering IrisZorg toezicht houdt op de bijzondere voorwaarden.
  • advies
Hoe zet je een straf in om zijn problematiek aan te pakken, zodat cliënt niet recidiveert? Dat is de vraag die voortdurend wordt voorgehouden om advies te geven.

Drie reclasseringsorganisaties:

  • Reclassering Nederland; dit is het grootste landelijke orgaan dat zo’n 65 procent van het reclasseringswerk doet.
  • Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG); 1 van de 10 instellingen is IrisZorg, die Arnhem, Nijmegen bedient. SVG bedient de verslavingsdoelgroep.
  • Leger des Heils; dit is de kleinste en heeft als doelgroep vooral de dak- en thuislozen.


Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.