Uitbreiding Crisisopvang Flevoland

Geplaatst op: 22 december 2016
De gemeenten in Flevoland hebben gezamenlijke maatregelen genomen om de druk op de maatschappelijke opvang te verlichten. Bij de Crisisopvang van IrisZorg in Lelystad komen daarom 8 tijdelijke extra plekken. Dit hebben wethouder Sparreboom van Lelystad en wethouder de Jonge van Almere bekend gemaakt tijdens een bezoek aan onze Crisisopvang.

Uit cijfers bleek namelijk dat in een jaar tijd bijna 1000 mensen, die aanklopten voor onmiddellijke opvang, niet direct geholpen konden worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die te maken hebben met huisuitzetting, verslaving, huiselijk geweld, kindermishandeling of psychische problemen.

Naast de 8 extra plekken bij de Crisisopvang worden er op regionaal niveau een aantal maatregelen genomen die eraan bijdragen dat de druk op de maatschappelijke opvang verminderd wordt. Denk aan maatregelen om te komen tot meer passende huisvesting, en het voorkomen van huisuitzettingen. De Flevolandse gemeenten en opvangorganisaties werken de komende maanden verder aan een plan van aanpak op het gebied van preventie, hulpverlening en nazorg.

IrisZorg in Flevoland 

In Flevoland hebben wij onze opvangmogelijkheden ondergebracht in 1 gebouw aan De Gondel. Het gaat om Crisisopvang, Beschermd Wonen en Begeleid Wonen.
Lees meer over IrisZorg Flevoland.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.