Opening gebruikersruimte Doetinchem

Geplaatst op: 24 november 2016
Tijdens een feestelijke bijeenkomst van medewerkers en cliënten is de gebruikersruimte in Doetinchem officieel geopend. De gebruikersruimte is onderdeel van Beschermd Wonen bedoeld voor cliënten die alcohol of drugs gebruiken. De gebruikersruimte zorgt ervoor dat er beter gemonitord kan worden op veiligheid en gezondheid.
Bij IrisZorg in Doetinchem hebben we passende woonvormen die aansluiten bij de mate van het alcohol- of drugsgebruik van de cliënten en de daarbij horende problematiek. De doelen, wensen en de begeleiding sluiten daarop aan.

3 woonvormen

Er zijn 3 woonvormen met verschillende regels omtrent gebruik, mate van zelfstandigheid en het soort begeleiding:
  1. Beschermd Wonen voor cliënten die alcohol of drugs gebruiken
  2. Beschermd Wonen voor cliënten die gereguleerd gebruiken: zij willen op termijn stoppen en krijgen binnen deze woonvorm meer structuur en begeleiding
  3. cliënten die abstinent zijn en niet (meer) gebruiken wonen op diverse plekken in de stad; hun zelfredzaamheid is het grootst: zij krijgen ambulante begeleiding die stap voor stap wordt afgebouwd.

Tussen de woonvormen is goede doorstroming mogelijk.

De 3 woonvormen zeggen ook alles over de visie van IrisZorg: iedereen beschikt over lerend vermogen en talenten en iedereen heeft het in zich om die mogelijkheden te benutten. 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.