Gezamenlijk alcoholmanifest

Geplaatst op: 04 november 2016
Dat de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik veel effectiever kunnen worden aangepakt, zeggen 11 organisaties, waaronder IrisZorg, in een alcoholmanifest. Ze willen hiermee het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overtuigen om bewezen effectieve beleidsmaatregelen door te voeren.
De 11 regionale en landelijke organisaties hebben in hun werk dagelijks met de schadelijke gevolgen van alcohol te maken. Zij doen een dringend beroep doen op de landelijke overheid, de gemeenten en op de politiek om beleidsadviezen van het Wereld Economisch Forum (WEF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op te volgen.

Alcoholmanifest in het kort 

  1. Introduceer een minimum consumentenprijs per eenheid alcohol.
  2. Beperk de beschikbaarheid van alcohol.
  3. Kopieer het succes van het tabaksbeleid en verbied alcoholreclame en –sponsoring.

 

Ter ondersteuning en uitwerking van bovengenoemde aanbevelingen adviseren de ondertekenaars het volgende:

4. Laat publieke bewustwordingscampagnes een structureel onderdeel blijven van het nationale alcoholbeleid.
5. Besteed extra aandacht aan kwetsbare jongeren en ouderen met alcoholproblemen.
6. Onderzoek de ernst en omvang van de schade die drinkers anderen aandoen (‘lastdrinken’). 7. Ontwikkel landelijke richtlijnen voor de toezichts- en handhavingstaak van gemeenten.
8. Pas de Drank- en Horecawet zo aan dat de beschikbaarheid wordt beperkt en de handhaving wordt verbeterd.
9. Geef budget voor en stimuleer de beschikbaarheid van positieve alternatieven voor alcoholgebruik.
10. Formuleer een nieuw nationaal alcoholbeleidsplan.

Die adviezen leiden tot een grote gezondheidswinst, afname van de maatschappelijke kosten en voorkomen van veel menselijk leed. Zij houden het pleidooi: verhoog de prijs van alcohol, beperk het aantal verkooplocaties en verbied alcoholreclame.

De ondertekenaars

De 11 organisaties die het Alcoholmanifest hebben ondertekend zijn, naast IrisZorg, FAS Stichting Nederland, GGD GHOR Nederland (de koepel van alle GGD’en), Jellinek Amsterdam, Lectoraat Verslaving Hogeschool Windesheim, Mondriaan Centrum voor Geestelijke Gezondheid, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI), NovadicKentron, Verslavingspreventie Nederland en Victas Centrum voor Verslavingszorg.

Bekijk hier het Alcoholmanifest

 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.