Start Jeugd FACT Arnhem

Geplaatst op: 20 oktober 2016
IrisZorg heeft het initiatief genomen tot oprichting van het Jeugd FACT in Arnhem. Dit is een multidisciplinair team dat zich richt op jongeren tussen 16 en 23 jaar met complexe problemen op meerdere leefgebieden.
In het voorjaar besloot het Leger des Heils om te stoppen met de ambulante specialistische GGZ-afdeling in Gelderland. Onderdeel van deze polikliniek was ‘Jong Batelaar’ waar jongeren met complexe forensische en/of GGZ-problematiek werden behandeld. In goed overleg met het Leger des Heils, de gemeente Arnhem en zorgverzekeraars zijn inmiddels de jongeren en een aantal specialisten van het Leger des Heils en van IrisZorg ondergebracht bij het Jeugd FACT. Ook RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en Kairos zijn inmiddels aangesloten.

Taken

Het Jeugd FACT geeft psychiatrische behandeling en begeleiding gericht op wonen, werk en scholing, verslaving, financiën en sociale contacten. De medewerkers geven ook forensische zorg aan jongeren die in aanraking zijn gekomen met Justitie.

Samenstelling team

Het multidisciplinaire team bestaat uit een psychiater, een klinisch psycholoog, GZ-psychologen, systeemtherapeut, maatschappelijk werker, behandelaren, en een psychomotorisch therapeut. Onderdeel van het team is ook een Rehab coach en ervaringsdeskundige.
Bij de oprichting is het traject naar certificering in gang gezet.

Werkgebied

Het werkgebied bestaat uit de volgende gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Meer informatie en direc aanmelden?

Op www.jeugdfactarnhem.nl vindt u alle informatie. 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.