Krimp noodzakelijk, herplaatsing grotendeels mogelijk

Geplaatst op: 19 mei 2016
IrisZorg heeft in 2014 een reorganisatie doorgevoerd om voorbereid te zijn op de toekomst met de transities in zicht. Tegelijkertijd is de organisatie flexibeler geworden door te werken met een flexibele schil. In 2014 is verdere krimp in formatie voorzien en dat is nu in 2016 aan de orde.
Door gemeenten en zorgverzekeraars is minder zorg ingekocht. Dat is een landelijke trend waar ook IrisZorg mee te maken heeft. IrisZorg anticipeert hierop door verder te krimpen in formatie, met name in functies die vanuit de zorgverzekeringswet worden gefinancierd en functies in de ondersteuning. De verwachting is dat de medewerkers zorg die boventallig worden, grotendeels intern herplaatst kunnen worden op uitwisselbare functies binnen IrisZorg. Dit kunnen we realiseren door de flexibele schil te verkleinen.
Met deze ingreep wil IrisZorg financieel gezond blijven in de toekomst. Hierdoor kan de instelling zorg blijven leveren aan een kwetsbare groep in de samenleving: mensen met een verslaving en complexe problematiek.
 
Minder locaties klinieken
Door de ambulantisering van de zorg zijn er minder bedden nodig voor onze cliënten. Ook IrisZorg heeft de afgelopen jaren afgebouwd. Het gevolg is dat het niet meer rendabel is om 4 locaties voor de klinische functie te handhaven. We gaan daarom van 4 naar 3 locaties. De bedden van de jeugdkliniek in Tiel verhuizen per 1 juli naar de kliniek in Nijmegen. Het huidige aantal (jeugd)bedden blijft gehandhaafd. Door de verhuizing kan er efficiënter en met minder formatie worden gewerkt.
 
Gevolgen voor personeel
Vanaf 1 juli zal IrisZorg 88 fte krimpen op een totaal van 1062 fte, waarvan 64 fte in de zorg en 24 fte in de ondersteuning. De medewerkers zijn 19 mei over de krimpopgave geïnformeerd. Begin juli horen de medewerkers wie boventallig wordt. Tot die tijd wil IrisZorg medewerkers in de krimpfuncties in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van een vrijwillige vertrekregeling. Daarna volgt de fase van interne herplaatsing.
 
Flexibiliteit
IrisZorg spant zich tot het uiterste in om de gevolgen van de krimp voor medewerkers te beperken. Door te sturen op natuurlijk verloop, het niet verlengen van tijdelijke contracten, medewerkers intern te herplaatsen of te begeleiden naar werk buiten IrisZorg. Er wordt ook een beroep gedaan op de flexibiliteit van medewerkers om waar mogelijk op andere plekken in het werkgebied aan het werk te gaan.
 
De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad worden nauw betrokken bij het proces en IrisZorg is in gesprek met de vakbonden over een sociaal plan. 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.