Intensievere samenwerking IrisZorg en PI Arnhem

Geplaatst op: 09 mei 2016
IrisZorg en de Penitentiaire Inrichting (PI) Arnhem hebben eind april een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin hebben we afgesproken dat we intensiever gaan samenwerken. “Een logische stap”, volgens HansReinder Menkveld (concernmanager Justitiële Zorg IrisZorg).
Hans Reinder: “In detentie zitten vaak mensen waarbij ook sprake is van verslavingsproblematiek. We hebben nu onder andere afgesproken dat we de verschillende expertises van PI, verslavingsreclassering en verslavingszorg gaan bundelen. Heel concreet betekent dit dat medewerkers van verslavingsbehandeling en reclassering van IrisZorg vanaf nu op vaste tijden in de PI aanwezig zijn om interventies uit te voeren en zorg te verlenen aan gedetineerden. Dat was voorheen niet zo, en hadden we alleen een rol voorafgaand aan of na afloop van de detentie. Tegelijkertijd gaan we aanschuiven bij het Multidisciplinair Overleg van de PI. Zo zijn we in een vroeg stadium betrokken bij de trajecten van de gedetineerden. Op deze manier borgen we de continuïteit en de kwaliteit van zorg, en dat komt dat de re-integratie van de (ex-) gedetineerden zeker ten goede!”

Op de foto: Hans-Reinder Menkveld (concernmanager Justitiële Zorg van IrisZorg) en Francesca Salamone (plaatsvervangend vestigingsdirecteur PI Arnhem) ondertekenden op 21 april een samenwerkingsovereenkomst.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.