Bijna 10 procent van gamende jongens is gameverslaafd

Geplaatst op: 13 april 2016
bijna 10 procent van gamende jongeren is verslaafd
Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat nagenoeg alle jongens tussen de 12 en 15 jaar wel eens gamen. Ongeveer 1 op de 10 gamende jongens is gameverslaafd. Nog geen 1% van de gamende meisjes vertoont verslavingskenmerken.

Ook in het aantal uur dat er besteed wordt aan gamen is een duidelijk verschil tussen jongens en meisjes. Waar de meiden gemiddeld 4,5 uur in de week in de weer zijn met gamen, zijn de jongens hier gemiddeld 16 uur in de week aan kwijt. Jongens die voldoen aan de criteria van gameverslaving gamen nog heel wat meer uren: 29 uur in de week. Dat is dus ruim 4 uur per dag.

Volgens het Utrechtse onderzoek zijn er 2 groepen jongens die meer risico lopen op gameverslaving:

  • jongens die last hebben van concentratieproblemen, denk aan ADHD
  • en jongens die aangeven het moeilijk te vinden om goede vrienden te krijgen

Meer informatie

Wilt u meer infomatie over gameverslaving of maakt u zich zorgen over uw kind?

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van de Universiteit Utrecht.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.