Stijging aantal daklozen

Geplaatst op: 03 maart 2016
Uit cijfers van het CBS blijkt dat erin 6 jaar 13.000 daklozen bijgekomen zijn. Dat is een toename van maar liefst 74%. De cijfers zijn waarschijnlijk aan de voorzichtige kant, omdat alleen de mensen zijn meegeteld die ingeschreven staan bij de Basisregistratie Personen. Niet alle dakloze mensen worden door de gemeente ingeschreven.

IrisZorg herkent de toename. Bij IrisZorg zijn alle opvangvoorzieningen vol en vaak moeten we 'nee' verkopen. We maken ons zorgen over de forse toename.

Cliënten kunnen niet snel genoeg doorstromen, omdat er onvoldoende betaalbare woningen zijn en omdat de financiële problemen van mensen te groot zijn. De stijging is dan ook deels te verklaren door het feit dat er wel dakloze mensen bijkomen, maar te weinig mensen uitstromen naar begeleid of zelfstandig wonen. 

Reactie

IrisZorg is aangesloten bij de koepelorganisatie Federatie Opvang en onderschrijft de reactie van de Federatie Opvang: 

Steeds meer mensen ontbreekt het aan de meest essentiële dingen: voedsel, onderdak en gezondheidszorg. Daarmee is sprake van schending van de meest basale humanitaire rechten. Ook levert de toename van dakloosheid voor burgers gevoelens van onveiligheid en overlast op. De signalen over een toename van verwarde personen lopen hier gelijk mee op. Veranderingen in de zorg, zoals het afbouwen van bedden in ggz klinieken en beschermd wonen, leiden tot een vergroot beroep op opvang als er geen woning is geregeld of als mensen toch niet zelfstandig blijken te kunnen wonen.

De Federatie Opvang pleit daarom voor een interdepartementaal offensief om voldoende, betaalbare één tot tweekamerwoningen voor deze groep te realiseren door verbouw van kantoren of leegstaande verzorgingshuizen. Daarnaast is het aan gemeenten om te zorgen voor woonbegeleiding en schuldhulp om herhaling van problemen te voorkomen. Schuldhulp moet ook eerder en preventief worden ingezet om verdere toename van het aantal huisuitzettingen te verminderen.

 

 

Reacties

Ron Baars
 
Ook in Arnhem neemt het aantal daklozen toe. De opvangcapaciteit van de gemeente is niet groot genoeg om alle daklozen onder dak te brengen. Zondag 6 maart werden er weer mensen weggestuurd bij het stoelen project de duif. Het vroor 4 graden en een dakloze kreeg onderkoelingsverschijnselen. Een andere dakloze heeft de politie ingeschakeld. Steeds meer mensen komen in de problemen en de politiek in Arnhem zorgt slecht voor deze mensen. In de universele verklaring van de rechten van de mens word gezegd dat ieder mens recht heeft op onderdak kleding en eten en werk.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.