Brief naar Tweede Kamer over stagnatie woningmarkt

Geplaatst op: 12 juni 2015
Er is sprake van een stagnatie in de uitstroom van cliënten van de Opvang en Begeleid Wonen. Er zijn te weinig betaalbare woningen. Mensen bezetten hierdoor te lang plekken in de Dag- en Nachtopvang en Crisisopvang. Dit blijkt uit onderzoek van de Federatie Opvang, de koepelorganisatie waar ook IrisZorg bij is aangesloten.
Naast het gebrek aan het aantal betaalbare woningen, zorgen de richtlijnen van de woningcorporaties over ondermeer inkomen en schulden ervoor dat uitstroom naar een regulier woning vaak niet mogelijk is. 

De Federatie Opvang heeft een brief opgesteld die mede ondertekend is door GGZ Nederland en de RIBW Alliantie. IrisZorg is ook aangesloten bij deze koepelorganisaties. De brief is gericht aan de leden van de Tweede Kamercommissie Wonen die op 11 juni een Algemeen Overleg hadden. 

Algemeen Overleg
Tijdens het AO zijn verschillende maatregelen besproken, maar deze zijn niet voldoende om het probleem van verstopping van de opvang en GGZ op te lossen. Het is van belang dat de (inkomens)eisen die de woningcorporaties stellen haalbaar zijn voor onze doelgroep. Onze clënten kampen veelal met schulden die een onoverkomelijke barrière vormen om zelfstandig te kunnen wonen. 
Ook wordt gevraagd om een duidelijke regie van de gemeenten. Het blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de regio's. 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Federatie Opvang. Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.