In voor Zorg over verandertraject IrisZorg

Geplaatst op: 03 april 2015
In voor Zorg selecteert elke twee maanden drie organisaties die belangrijke stappen hebben gezet in het toekomstbestendig maken van de organisatie. Het verandertraject van IrisZorg is deze keer uitgekozen. In voor Zorg heeft hierover bijgaande publicatie opgesteld. Deze staat op de website van In voor Zorg, is gepubliceerd in de nieuwsbrief die naar alle deelnemende zorgorganisaties gaat en wordt via social media verspreid.

In de publicatie staan links naar onze film over de proefuin zelforganiserende teams, de film over de IrisZorg Kwaliteitsnorm (IZK) en de animatie over alle veranderingen. De film over de IZK is nieuw.

Wat is In voor Zorg?
In voor Zorg is een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans, Kenniscentrum langdurige zorg. In voor Zorg begeleidt zorgorganisaties via een In voor Zorg-traject op de thema’s bedrijfsvoering, zorg op afstand, ketenzorg en professionals.
IrisZorg heeft van In voor Zorg steun in natura ontvangen. Myriam Sluiter heeft als coach IrisZorg begeleid bij het verandertraject.
 
Peter Tiebout, tranchemanager bij In voor Zorg licht toe waarom het verandertraject van IrisZorg is uitgekozen: “IrisZorg heeft na de fusie een flinke groei in omzet doorgemaakt. Na een aantal jaren kwam een einde aan deze groei. IrisZorg werd door de transities geconfronteerd met teruglopende inkomsten. De tijd was rijp voor verandering en er was behoefte aan daadkracht. De Raad van Bestuur van IrisZorg heeft toen belangrijke keuzes gemaakt en een versnelling aangebracht in het verandertraject dat in 2012 was gestart. Het verandertraject is vervolgens, met ondersteuning van In voor Zorg, integraal en systematisch aangepakt. Er is onder meer onderzoek gedaan naar de producten die IrisZorg aanbiedt en er is focus aangebracht in de core-business: IrisZorg is er voor verslaafde mensen met complexe problematiek.
 
Het was geen eenvoudig traject. IrisZorg is, ondanks de dynamiek in de buiten- en binnenwereld, vast blijven houden aan de koers. Dat vraagt veel van medewerkers, management en bestuurders. Maar als IrisZorg niets had gedaan, zou zij nu in zwaar weer verkeren. De organisatie is meer lean en meer in control gekomen. Daarmee bedoel ik dat IrisZorg efficiënter en effectiever is gaan werken en klaar is om de transities het hoofd te bieden. Dit alles met het doel om goede zorg te kunnen blijven bieden. IrisZorg heeft een mooi resultaat neergezet en dat mag verteld worden.
Nu is het belangrijk om de veranderingen goed door te voeren en werkend te maken. De praktijk kan immers weerbarstig zijn. Dat zien we bij alle zorgorganisaties."
 
 
 
 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.