Nieuwe schatting aantal daklozen door CBS

Geplaatst op: 04 maart 2015
Het CBS heeft vandaag een nieuwe schatting bekend gemaakt van het aantal dakloze mensen. Het CBS geeft aan dat er voor het eerst in 3 jaar geen stijging was van het aantal dakloze mensen. Tussen begin 2010 en begin 2012 steeg hun aantal van 23.000 naar 27.000. Op 1 januari waren er naar schatting 25.000 daklozen mensen. IrisZorg heeft geen signalen dat het aantal dakloze mensen daalt.
Het CBS trekt de volgende conclusies:
  • Voor het eerst in drie jaar geen stijging aantal daklozen.
  • Daklozen zijn vaak mannen, een op de vijf daklozen is vrouw.
  • Dakloosheid concentreert zich in de grote steden: bijna 40 procent verblijft in Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Rotterdam.

Defnitie 

Het onderzoek van het CBS richt zich op:
  • mensen die in de open lucht slapen
  • mensen die bij familie of vrienden verblijven
  • mensen die in opvangvoorzieningen verblijven

Cijfers van IrisZorg zijn daarom lastig te vergelijken met die van het CBS. Wij geven hulp aan dakloze mensen die bij ons aankloppen en die tijdelijk bij IrisZorg in onze opvangvoorzieningen verblijven. Daarnaast houden we samen met gemeenten en andere instanties zicht op zogenaamde 'buitenslapers'. IrisZorg heeft geen duidelijk zicht op de groep dakloze mensen die bij familie of vrienden verblijven en die niet om hulp vragen. We hebben geen signalen dat het aantal dakloze mensen daalt. 

Onderzoek CBS

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.