Onderzoek uitgaansdrugs

Geplaatst op: 24 februari 2015
Het Trimobs-instituut heeft een strategische verkenning uitgaansdrugs uitgebracht. Hierin staan een aantal ideeën om het gebruik van onder meer XTC, speed en cocaïne terug te dringen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het geven van informatie en voorlichting, het geven van handvatten aan ouders over hoe om te gaan met het drugsgebruik van hun zoon of dochter. IrisZorg heeft deze instrumenten in huis.
Het is voor jongeren steeds eenvoudiger om tijdens het uitgaan met drugs in aanraking te komen. Onderzoeken geven de indruk dat er sprake is van een stijging van het gebruik. 
Daarnaast is de dosering van MDMA (de werkzame stof) in XTC toegenomen, zodat de kans op overdosering groter is. 


Hoe moeten we reageren op deze ontwikkelingen vanuit gezondheidsperspectief.

Het Trimbos-instituut heeft een strategische verkenning uitgebracht met de volgende denkrichtingen:
  1. Informeer een bredere groep jongeren over de gezondheidsrisico’s van uitgaandrugs en intensiveer de voorlichting aan jongeren die uitgaansdrugs gebruiken.
  2. Bied ouders handvatten bij het voorkomen van gebruik van uitgaansdrugs en daarmee samenhangende problemen bij hun kinderen.
  3. Ontwikkel een landelijke richtlijn voor gemeenten voor een veilige en gezonde uitgaansomgeving ten aanzien van uitgaansdrugs.
  4. Benut de kans die de uitgaansbranche biedt om een actievere rol te spelen in de preventie van drugsgerelateerde gezondheidsincidenten.
  5. Stimuleer drugspreventie in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Rol IrisZorg 

IrisZorg is verheugd dat er aandacht is voor de aanpak van het gebruik van uitgaansdrugs en ziet ook de problemen die het Trimbos-instituut schetst. 
IrisZorg pakt haar rol op het gebied van preventie, informatie en voorlichting. Kijk naar de volgende activiteiten: 

Meer informatie over de strategische verkenning van het Trimbos-instituut

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.