Project alcohol en ouderen wint prijs

Geplaatst op: 27 november 2014
Het project ‘Alcohol en ouderen, mijn zorg?! in de regio Nijmegen heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen van Stichting SAB (opgericht door SAB-Catering). Op 20 november wordt de prijs in ontvangst genomen door het Netwerk Regio Nijmegen op 1 Lijn, één van de projectpartners.
Stichting SAB is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft het ondersteunen van kleinschalige, particuliere preventieve projecten gericht op de vermindering van de alcoholproblematiek in de samenleving. Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een prijs beschikbaar aan personen en/of organisaties die zich richten op het verminderen (of onthouding) van alcoholconsumptie.

Het doel van het project ‘Alcohol en ouderen, mijn zorg?!’ was om alcoholgebruik onder ouderen in drie wijken in Nijmegen te stagneren/verminderen. Dit werd gedaan door:
  • multidisciplinaire scholing aan professionals in de wijk over signaleren en het bespreekbaar maken van alcoholgebruik
  • het ondersteunen van ouderen bij het verminderen van alcoholgebruik
  • het opstellen van een lokaal zorgpad met rolverdeling en sociale kaart


Er zijn twee onderzoeken gedaan: een behoefteonderzoek onder ouderen rondom ondersteuning en een onderzoek onder de huisartsen/praktijkondersteuners over hoe zij na de gevolgde training signaleren, met ouderen in gesprek gaan en hen ondersteunen.

‘Alcohol en ouderen, mijn zorg?!’ was een samenwerkingsproject van ZZG Zorggroep, IQ Healthcare van de Radboud Universiteit, Netwerk Regio Nijmegen op 1 Lijn en IrisZorg Preventie.


Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.