€110.000 subsidie voor proeftuin Zelforganiserende Teams

Geplaatst op: 12 juni 2014
Het O&O fonds GGZ heeft besloten om IrisZorg een subsidie te verstrekken ter waarde van €110.000 voor de proeftuin Zelforganiserende teams binnen IrisZorg. Dat is een mooie ‘boost’ voor de ontwikkeling van zelforganisatie binnen IrisZorg.

Het O&O fonds GGZ wil door het beschikbaar stellen van projectsubsidies een impuls geven aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld projecten die gericht zijn op efficiënter, gezonder en met meer plezier werken.

Binnen de sector GGZ zijn veel organisaties de mogelijkheden van zelforganisatie aan het onderzoeken. Het O&O fonds GGZ verstrekt IrisZorg nu subsidie voor de proeftuin omdat ze IrisZorg zien als pilotproject waarvan andere GGZ-instellingen kunnen leren. De kennisoverdracht naar andere instellingen kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van artikelen, presentaties of het organiseren van een informatiebijeenkomst. IrisZorg moet eind december 2014 een tussenrapportage maken, waarin beschreven wordt welke resultaten er behaald zijn in het project, wat er wel en niet goed ging en waar het budget aan besteed is.

De subsidie is niet bedoeld voor de aanschaf van systemen maar voor de ondersteuning van de medewerkers, bijvoorbeeld door extra scholing of het aanstellen van coaches.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.