Beschermd Wonen Arnhem

Geplaatst op: 17 april 2014
Sinds het najaar van 2013 hebben 32 cliënten die (nog) gebruiken een eigen appartement binnen Beschermd Wonen aan de Groningensingel in Arnhem. Momenteel wordt de verbouwing van de tweede fase afgrond en gaan er in juni nog eens 16 cliënten wonen die afgekickt zijn en dat willen blijven.
Het gaat om cliënten die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en begeleiding krijgen om de grip op het leven weer terug te krijgen. Het gaat om zaken die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn: koken, boodschappen doen, hun appartement schoonhouden, sociale contacten opbouwen, deelname aan dagactiviteiten, omgaan met geld, enzovoort.
Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Werkwijze

Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider. Gezamenlijk wordt een zorgplan opgesteld waarin staat welke doelen cliënten willen bereiken. Afspraken rond de verslaving, financiën en daginvulling komen in ieder geval terug in het zorgplan. Iedereen is verplicht om deel te nemen aan een dagbestedingstraject (bijvoorbeeld schoonmaak, kledingbank, werkplaats of veegploeg)

Bij de groep cliënten die kampen met een verslaving is stabilisatie en het verminderen van het gebruik een belangrijke doelstelling in de begeleiding. De groep cliënten die een (klinische) behandeling achter de rug heeft en niet meer wil gebruiken wordt ondersteund in het voorkomen van terugval en het herkennen van situaties die een terugval kunnen veroorzaken.

Bij Beschermd Wonen is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig. De verblijfsduur wisselt sterk. De groep bewoners die niet meer wil gebruiken, kan meestal na 1 tot 3 jaar zelfstandig (met ambulante begeleiding) gaan wonen. Bij de bewoners die kampen met een verslaving duurt dat meestal langer.

Nieuwe cliënten

Er is ruimte voor nieuwe cliënten. Neem voor meer informatie contact op met de FrontOffice van IrisZorg. Bel 088-606 1600 of mail naar info@iriszorg.nl

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.