Verbouwing Lelystad vordert gestaag

Geplaatst op: 21 februari 2014
De verbouwing van het in 2013 aangekochte pand van IrisZorg aan de Gondel 36-11 in Lelystad vordert gestaag. Naar verwachting nemen in juni de eerste cliënten hun intrek in het nieuwe pand, waar Crisisopvang, Beschermd Wonen en Begeleid Wonen onder één dak worden gehuisvest.
Speciaal voor cliënten die meeverhuizen naar de nieuwe locatie verzorgde IrisZorg een rondleiding. Wethouder Meta Jacobs, regiodirecteur IrisZorg Bernadette Ottenschot en directeur van het Werkbedrijf Onno Vermooten liepen mee. 
 
De verbouwing van het pand vindt plaats van boven naar beneden. De bovenste verdieping is in de basis al bijna gereed. De appartementen zijn zo goed als klaar en de badkamerwanden betegeld. Nu wordt er gewerkt aan de wanden, de vloeren en de plafonds.

Duurzame verbouwing
De verbouwing van het pand is in september 2013 van start gegaan. Met de verbouwing worden 45 woonzorg appartementen gerealiseerd. De coördinatie van deze verbouwing wordt door IrisZorg en architect Rob Bakelaar uitgevoerd. Al direct bij de start van de verbouwing stond duurzaamheid voorop. Veel materiaal van het pand is bijvoorbeeld hergebruikt. Dit levert niet alleen een kosten- maar ook milieubesparing op. 
 
Lokale werkgelegenheid
IrisZorg is voor de verbouwing een samenwerking aangegaan met het Werkbedrijf Lelystad. Het Werkbedrijf Lelystad begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De mensen die door het Werkbedrijf voor dit project zijn geselecteerd, hebben allemaal een bouwachtergrond. De meeste van hen zijn door de malaise in de bouw werkloos geworden en op zoek naar een nuttig alternatief totdat ze een vaste baan vinden. De 15 medewerkers van het Werkbedrijf hebben bijvoorbeeld de demontage van het pand uitgevoerd. Enkele medewerkers haakten na verloop van tijd af en er waren ook medewerkers die in de tussentijd een vaste baan hebben gekregen. Een groep van 8 medewerkers is inmiddels gestart met de wederopbouw van het pand. Die groep is nog iets gegroeid met een aantal mensen die werken met behoud van een bijstandsuitkering.

Cliënten helpen mee
Ook enkele cliënten van IrisZorg zijn behulpzaam bij de verbouwing. Eén van deze cliënten is Theo Stegeman. Door omstandigheden had hij geen dak meer boven zijn hoofd en is hij opgevangen door het Leger des Heils. Via het Leger des Heils kon hij terecht in de Crisisopvang van IrisZorg waar hij enkele maanden heeft verbleven. Sinds augustus woont hij weer zelfstandig, met nog enkele uren woonbegeleiding per week van IrisZorg. In september 2013 is hij via het Werkbedrijf geplaatst in een werkervaringsbaan en werkt sindsdien datum ook op het project van IrisZorg. Per 1 december 2013 heeft hij een verloningscontract gekregen.

Meer informatie vindt u op www.iriszorg.nl/lelystad

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.