Succesvolle invoering Herstelwerk

Geplaatst op: 12 februari 2014
In 2012 heeft IrisZorg besloten om te gaan werken met de methodiek Herstelwerk. Deze methodiek is bedoeld voor de cliënten uit de opvang, cliënten die woonbegeleiding krijgen en voor de cliënten die beschermd wonen.
Herstelwerk gaat uit van de kracht van mensen. Gekeken wordt naar de kwaliteiten van mensen. Cliënten formuleren zelf aan de hand van hersteldoelen acties op gebieden als huisvesting, financiën, werk en relaties. Ook de omgeving wordt actief betrokken. De aanpak volgens de methodiek zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen groeit en cliënten de regie over hun leven terugkrijgen.
 
De invoering van Herstelwerk heeft niet alleen consequenties voor cliënten, maar ook medewerkers moeten leren om op een andere manier om te gaan met cliënten.
 
Eerder keek ik altijd met name naar de problemen van de cliënt. Bovendien had ik de neiging om dingen over te nemen. Ik heb moeten leren om me te focussen op wat goed gaat. Ik ben tegenwoordig veel meer een coach dan een hulpverlener. Aldus een medewerker van de Crisisopvang van IrisZorg.
 
De invoering van Herstelwerk is momenteel voor zo’n 90% afgerond.
  • zo’n 450 medewerkers uit het primair proces zijn getraind (inclusief management) Toelichting: Herstelwerk is de methodiek voor Opvang en Wonen; in totaal zijn hier zo'n 550 medewerkers werkzaam
  • er zijn 14 coaches opgeleid die teams en individuele medewerkers coachen
  • er is een interne trainer opgeleid
Dit jaar worden de medewerkers Ondersteuning nog getraind.
 
Volgens projectleider Ron van de Meeberg verloopt de invoering succesvol en zijn de geluiden vanaf de werkvloer positief. 
Ik krijg vaak terug dat de methodiek Herstelwerk prima aansluit bij het werken met de toch vaak kwetsbare cliënten. Daarnaast heeft Herstelwerk dezelfde uitgangpunten als de methodiek CRA die we als IrisZorg gebruiken bij cliënten met een verslavingsprobleem. Beide methodieken versterken elkaar en geven medewerkers de goede tools en handvatten om de cliënt te ondersteunen bij zijn of haar herstel. Dit jaar werken we aan de integratie van beide methodieken.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.