De waarde van IRIS in de Buurt

Geplaatst op: 15 februari 2014
Uit onderzoek blijkt dat de snelle en laagdrempelige interventies van IRIS in de Buurt 2 keer zo hoge kosten voorkomt. Door de preventieve aanpak wordt er minder ingezet op zware zorg, hulp en voorzieningen.
IrisZorg werkt in de regio’s Arnhem, Ede en de gemeente Nederbetuwe met de buurtgerichte (preventie) aanpak IRIS in de Buurt. De adviseurs van IRIS in de Buurt geven snel en op een laagdrempelige manier advies aan buurtbewoners en intermediairs die zich zorgen maken over het alcohol- of drugsgebruik van zichzelf of iemand in hun omgeving.

Het Instituut voor Publieke Waarden heeft onderzoek uitgevoerd naar de waarde van IRIS in de Buurt. Het onderzoek is uitgevoerd in Arnhem waar IRIS in de Buurt in januari 2012 gestart is.
De waarde is op 2 manieren onderzocht:
  1. Gekeken is naar de maatschappelijke waarde van het team.
  2. Aan de hand van de beschrijving van 7 (willekeurige) casussen is gekeken naar de kosten en baten van de inzet van IRIS in de Buurt.

Conclusies

Maatschappelijke waarde
  • door de zichtbaarheid en aanwezigheid in de wijk en het opbouwen van relaties weten veel mensen IRIS in de Buurt beter te vinden. Door de collectieve inzet van IRIS in de Buurt helpen ze collega’s van andere organisaties bij het oplossen van concrete casuïstiek (hulp door kennisoverdracht).
  • De adviseurs zijn geen hulpverleners. Die rol als adviseur pakken ze breed op waarbij advies en actie gelijk op gaan en ze ‘alles’ oppakken. Ze zorgen voor menselijk contact dat vertrouwen opwekt en drempelverlagend werkt.

Financiële waarde
  • De interventies van IRIS in de Buurt voorkomen 2 keer zo hoge kosten. Er is minder zware zorg of hulp nodig en er wordt minder een beroep op voorzieningen gedaan. IRIS in de Buurt werkt dus preventief: het voorkomt hoge kosten in de toekomst. Daarnaast slaan de indicatieve baten op verschillende begrotingen neer: met name op die van gemeenten en zorgverzekeraars, maar ook op de justitiebegroting.

Hieronder vindt u 1 van de casussen uit het onderzoek. U kunt ook het totale rapport downloaden.

Een casus

ANIEK EN MARIEKE
Aniek is 9 jaar en woont bij haar vader die te veel drinkt. Dat is voor Aniek eerder een gegeven dan een probleem. Ze lijkt er aan gewend, aan haar vader die soms ziek op bed of de bank ligt te slapen. Ook schreeuwt hij weleens. En als er dan af en toe geen eten in huis vraagt ze of ze bij haar vriendinnetje Chantal, die in de straat woont, mee mag eten. 
 
Marieke is de moeder van Chantal. Ze verbaast zich al een tijdje over de openheid en bijna vrolijkheid waarmee Aniek het over haar “vader die drinkt” heeft. Ze zit er ook mee in haar maag. Want waar kan ze dit signaal het beste melden? En moet ze het wel melden? Komt de vader van Aniek er achter dat zij de melding heeft gedaan? Of misschien wordt Aniek uit huis geplaatst en is ze dan niet slechter af dan nu? Aniek houdt van haar vader en andersom, zoveel is duidelijk. Wat is wijsheid?
 
INTERVENTIE
Via via komt het verhaal van Marieke en Aniek bij IRIS in de Buurt terecht. Na een ruzie in de buurt waar vader bij is betrokken, slaapt Aniek die nacht bij Marieke en Chantal. De buurvrouw zou een mes op vaders keel hebben gezet en Aniek was daar getuige van. Daarom besluit Marieke rond te vragen waar ze de situatie veilig kan melden.
 
IRIS in de Buurt neemt contact op met de wijkagent. Die is op de hoogte van het incident en geeft aan geen concrete zorgen rondom vader en Aniek te hebben. Toen Aniek bij moeder woonde was de situatie veel zorgelijker, daarom is ze toen ook uit huis geplaatst. Verder geeft de wijkagent aan dat Bureau Jeugdzorg is betrokken.
 
De gezinsvoogd geeft aan dat vader vroeger alcoholproblemen had, maar dat daar al jaren geen sprake meer van is. IRIS in de Buurt vertelt dat Marieke ’s ochtends vaak blikken bier op tafel ziet staan en dat Aniek het geregeld over haar vader die drinkt heeft. De gezinsvoogd zal het onderwerp voorzichtig ter sprake brengen en de signalen in de gaten houden.
 
AFRONDING
Marieke krijgt het telefoonnummer van de gezinsvoogd en van de wijkagent zodat ze direct contact op kan nemen in geval van nood.

LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID EN RENDEMENT
 
Legitimiteit
Marieke kon bij IRIS in de Buurt haar zorgen anoniem kwijt. Daarop is een adviseur in actie gekomen. Deze manier van melden schuurt aan tegen de grenzen van wat binnen de aangewezen organisaties zoals politie en Bureau Jeugdzorg mag. Maar het is allerminst verboden om je zorgen over iemand te uiten. Bovendien is de vader van Aniek meteen betrokken door de voogd.
 
Betrokkenheid
Door de alternatieve anonieme melding mogelijk te maken helpt IRIS in de Buurt Marieke om betrokken te zijn bij de situatie van Aniek. Marieke wil zich niet te direct met de situatie bemoeien, omdat ze bang is dat Aniek dan niet meer mag komen spelen. Terwijl het juist belangrijk is dat Aniek altijd ergens aan kan kloppen om te spelen of te eten in een ontspannen omgeving. Nu Marieke weet dat professionals een oogje in het zeil houden en zij hen altijd kan bellen, kan ze zelf op haar manier invulling geven aan de betrokkenheid.
 
Rendement
Door via IRIS in de Buurt te melden zijn de problemen genormaliseerd. Via deze route is mogelijk een AMK-melding of andere vorm van inzet van professionals voorkomen. Door het koppelen van het professionele netwerk in de buurt aan Marieke kan zij Aniek af en toe een ontspannen plek bieden zonder daar zelf gespannen van te raken. Deze betrokkenheid van Marieke kan vervolgens goed werken als gratis piepsysteem. Als de situatie dreigt te escaleren kan Marieke dit signaleren.
 
FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN
Deze casus levert een groot indicatief rendement. Op korte termijn zien we alleen kosten, namelijk die van de inzet van IRIS in de buurt. Maar daarmee wordt in de toekomst mogelijk voorkomen dat er een onderzoek van het Advies & Meldpunt Kindermishandeling moet plaatsvinden, met als mogelijke gevolg een uithuisplaatsing van Aniek. Daar staat tegenover dat een behandeling voor vader voor zijn alcoholgebruik ook dichterbij is gekomen.
 
directe kosten & baten kosten baten
IRIS in de Buurt 1.275,-  
indirecte kosten & baten kosten baten
onderzoek AKM   2.300,-
uithuisplaatsing kind   40.000,-
behandeling 2e lijn verslaving 8.000,-  

 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.