Actie tot behoud Jeugd GGZ

Geplaatst op: 11 februari 2014
GGZ Nederland heeft samen met andere GGZ-partijen de Eerste Kamerleden opgeroepen om tegen het wetsvoorstel te stemmen om psychiatrische zorg voor de jeugd uit het verzekerde pakket te halen. IrisZorg is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie GGZ Nederland.
De Jeugdwet regelt dat gemeenten per 2015 verantwoordelijk worden voor zorg aan kinderen met een psychische aandoening tot 18 jaar. Daarmee verdwijnt deze zorg uit de Zorgverzekeringswet en verliezen kinderen met bijvoorbeeld schizofrenie, anorexia, of depressie de garantie dat zij zorg voor hun aandoening krijgen. De woonplaats gaat dan bepalen op welke wijze, waar en onder welke voorwaarden een kind zorg krijgt. Er is voor deze kinderen en hun ouders daarnaast geen mogelijkheid meer om een eigen zorgaanbieder te kiezen en ook een second opinion is niet langer meer een recht.

Ongelijke toegang
Omdat kinderen met een psychische aandoening voor zorg afhankelijk worden van beleid en budgetten van gemeenten, ontstaat voor hen een ongelijke toegang tot medische zorg in vergelijking tot kinderen met een lichamelijke aandoening; een discriminerende en zeer stigmatiserende situatie.

Onduidelijkheid
Ook hebben de GGZ-partijen zorgen bij de zogenaamde uitvoeringskracht van gemeenten. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog of gemeenten tot goede zorginkoop afspraken met zorgverzekeraars kunnen komen en wie binnen de nieuwe constructie verantwoordelijk is voor de privacy van de patiënt. Bovendien verkeren veel gemeenten in financieel zwaar weer en geeft een deel van de gemeenten zelf aan nog niet ‘klaar’ te zijn voor deze zware verantwoordelijkheid.

Jeugd-GGZ in de verzekerde zorg
De GGZ-partijen pleiten voor behoud van de jeugd-ggz in de verzekerde zorg en roepen de politiek op géén verschil te maken tussen lichamelijke en psychische aandoeningen bij kinderen. Ook kinderen met een psychische aandoening in Nederland moeten gegarandeerd kunnen zijn van de zorg die zij nodig hebben.

Advertentie
In de landelijke dagbladen is een advertentie verschenen. Kijk ook op www.facebook.com/psychiaters

De oproep is een initiatief van: GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlands Instituut voor psychologen, Landelijk Platform GGz.


Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.