Reactie Ondernemingsraad IrisZorg: reorganisatie wenselijk, krimp onvermijdelijk

Geplaatst op: 22 januari 2014
De Ondernemingsraad (OR) heeft op hoofdlijnen kennisgenomen van de reorganisatieplannen van IrisZorg. De in dit plan verweven bezuiniging, een krimp realiseren van 250 fte, is een ongekende ingreep voor IrisZorg. De OR ziet dat er de komende jaren minder inkomsten zullen zijn voor IrisZorg. Voordat de OR een gedegen uitspraak doet zal hij zelf nog onderzoek doen.
De OR maakt zich zorgen over de gevolgen die deze plannen hebben voor de medewerkers van IrisZorg. Er verdwijnen vooral functies binnen het management, de ondersteuning, maar ook binnen het primair proces. Tijdelijke contracten worden niet meer verlengd.
 
De OR staat voor de belangen van de medewerkers. De organisatie wil medewerkers die boventallig raken begeleiden van werk naar werk, binnen of buiten IrisZorg. De arbeidsmarkt zit op dit moment echter behoorlijk op slot en IrisZorg is niet de enige organisatie in de zorg die een krimp inzet. Dáár zit in eerste aanzet de zorg van de OR dan ook. Met het huidige Doorlopend Sociaal Plan zijn gedwongen ontslagen niet mogelijk, indien IrisZorg hier niet meer aan denkt te kunnen ontkomen zal ze eerst met de vakbonden om tafel moeten voor een nieuw specifiek reorganisatie Sociaal Plan.
De OR wil dat er gedegen, zorgvuldig en conform de geldende afspraken met mensen omgegaan wordt, zowel voor de blijvende medewerkers als de vertrekkende medewerkers. Hierbij zal de OR een toetsende rol gaan vervullen.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.