IrisZorg kondigt reorganisatie aan

Geplaatst op: 21 januari 2014
Vanaf 1 januari 2015 worden veel zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Door de forse bezuinigingen die daarmee gepaard gaan, verwacht IrisZorg de komende jaren 20% minder inkomsten. Inkrimping van het personeelsbestand is daarom onvermijdelijk. Met deze krimp en door anders te gaan werken met zelforganiserende multidisciplinaire teams, wil IrisZorg gezond blijven in de toekomst. Hierdoor kan zij zorg blijven leveren aan een kwetsbare groep in de samenleving: mensen met een verslaving en complexe problematiek.
Gevolgen voor personeel
De maatregelen zullen medewerkers persoonlijk raken. Er zullen 250 fte verdwijnen, op een totaal van 1205 fte. Met name management en ondersteuning zal in omvang fors krimpen.
De medewerkers zijn hierover op 21 januari geïnformeerd. IrisZorg spant zich tot het uiterste in om de gevolgen voor medewerkers te beperken. Door te sturen op natuurlijk verloop, het niet verlengen van tijdelijke contracten en medewerkers te begeleiden van werk naar werk, binnen of buiten de organisatie. Mocht de situatie zich voordoen dat deze inspanningen niet tot de noodzakelijke krimp leiden, dan sluit IrisZorg gedwongen ontslagen niet uit en vindt er vooraf overleg plaats met de vakbonden.
Vooralsnog worden er geen voorzieningen of activiteiten afgestoten, maar dit kan in de toekomst niet worden uitgesloten.
Het behoud van de kwaliteit van de zorg met minder middelen en personeel is een zorgpunt. IrisZorg zal er alles aan doen om de zorgverlening aan cliënten op hetzelfde kwalitatieve niveau te blijven bieden.

Anders werken
Naast het realiseren van krimp gaat IrisZorg vanaf 2015 anders werken. IrisZorg wil de eigen kracht van cliënten versterken én tevens die van medewerkers. Medewerkers krijgen straks in zelforganiserende teams meer ruimte om vanuit hun vakmanschap de cliënten op de best mogelijke manier te ondersteunen. De zelforganiserende teams starten 1 januari 2015 en worden ondersteund door een servicegerichte ondersteuning, een gebruiksvriendelijk ICT systeem en een efficiënte bedrijfsvoering. Deze teams bieden integrale zorg: begeleiding bij opvang, wonen, werk en behandeling van verslaving in het huidige werkgebied Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland.

Om het reorganisatieproces goed te doorlopen zijn de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad goed aangesloten en is IrisZorg in gesprek met de vakbonden.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.