Meer kansen voor dak- en thuisloze jongeren onder 'Big Umbrella'

Geplaatst op: 15 november 2013
Vandaag is de officiële start van Big Umbrella, een project van IrisZorg, Het Vrijetijdslab en stichting New Rootz voor dak-en thuisloze jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Big Umbrella helpt jongeren om hun talenten en dromen opnieuw te ontdekken, zodat hun kans op een goede toekomst groeit. Het project vormt de eerste stap op weg naar school, werk of een andere zinvolle invulling van hun leven.
IrisZorg biedt in Nijmegen opvang aan maximaal 34 dak- en thuisloze jongeren, verdeeld over begeleid wonen, nachtopvang en crisisopvang. Allemaal zijn ze uitgevallen op school, hebben geen werk of dagbesteding en dreigen de verbinding met de maatschappij te verliezen. Vaak hebben ze psychische problemen en een laag zelfbeeld.
De jongeren zijn gebaat bij een zinvolle vrijetijdsbesteding, en een dagelijkse structuur, om van daaruit aan zichzelf en hun toekomst te werken. Ondanks hun problemen zijn ze wel in staat op zoek te gaan naar creatieve oplossingen en voor iets te vechten. Met de juiste zorg en begeleiding hebben ze dus ook een goede kans om terug te keren in de maatschappij.
 
Hoe werkt Big Umbrella?
De jongeren stippelen samen met een begeleider een traject uit dat past bij hun mogelijkheden. In het traject, dat minimaal drie en maximaal twaalf maanden duurt, ervaren de jongeren op een veilige, laagdrempelige maar ook uitdagende manier hoe het is om weer te bewegen, gezond te leven en zelfvertrouwen op te bouwen. Kortom: om hun eigen krachten te ontdekken. Ze leren vervolgens hoe zij deze kracht kunnen benutten om de regie over hun leven te kunnen nemen.

Medewerkers van IrisZorg, het Vrijetijdslab en Stichting New Rootz verzorgen de activiteiten. Het Vrijetijdslab is een vaktherapeutisch bureau voor dramatherapie & psychomotorische therapie, dat de gezonde kant van het psychisch functioneren van kinderen en jongeren wil versterken. Het Nijmeegse New Rootz matcht talenten met zang, dans en theater en organiseert maatschappelijke, culturele en educatieve projecten. Per jaar kunnen twintig jongeren meedoen aan Big Umbrella.  
De activiteiten voor de jongeren worden mogelijk door financiële steun van Skanfonds, VSB Fonds en stichting Het Maagdenhuis.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.