Reactie IrisZorg op Trimbos rapport Opvang landelijk toegankelijk?

Geplaatst op: 03 september 2013
IrisZorg heeft kennis genomen van het rapport van het Trimbos Instituut en herkent de problematiek. Ook bij IrisZorg kloppen mensen aan bij de opvang en de crisisopvang die niet uit de regio komen.
De gemeenten in ons werkgebied volgen in principe de handreiking regiobinding. Overal kan IrisZorg zorgdragen voor eerste noodopvang (bad, bed en brood), ook al komen deze mensen niet uit de betreffende regio. Vervolgens moeten deze mensen terug naar hun eigen regio. Dit gebeurt na intensieve afstemming met de gemeente van herkomst. Eerste noodopvang in de crisisopvang (veelal gezinnen) is vaak niet mogelijk vanwege forse wachtlijsten. Dit is een landelijk probleem.

IrisZorg denkt dat regiobinding niet in het belang is van de cliënt. Vanuit cliëntperspectief pleit IrisZorg niet voor strakkere afspraken maar voor meer beleidsruimte voor instellingen om mensen op te vangen en hulp te bieden. Vier jaar geleden bestond regiobinding niet. Vanuit de contacten met cliënten is duidelijk geworden dat zij toen beter af waren. De huidige handreiking brengt een arbeidsintensieve afstemming met gemeenten met zich mee. Dit is een verspilling van zorggelden die op deze wijze niet duurzaam kunnen worden ingezet en uiteindelijk de cliënt niet ten goede komt. Tevens ontneemt de regiobinding mensen het recht op vrije keuze van woonplaats. Juist deze kwetsbare groep mensen heeft vaak redenen om uit hun woonplaats te vertrekken.
Een klacht over regiobinding bij het Europese Hof is recentelijk ontvankelijk verklaard.

Lees het onderzoeksrapport van het Trimbos instituut Opvang landelijk toegankelijk? 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.