Onderzoek naar terugval bij GHB-verslaving

Geplaatst op: 26 juli 2013
Relatief veel cliënten die zijn afgekickt van hun GHB-verslaving kunnen de verleiding niet weerstaan en gaan na enige tijd toch weer GHB gebruiken. Het ministerie van VWS heeft daarom financiën beschikbaar gesteld voor een tweejarige monitor (onderzoek) om te onderzoeken hoe de terugval teruggedrongen kan worden. Het onderzoek, GHB 2.0 genoemd, wordt uitgevoerd door het Nispa dat ondergebracht is bij de Radboud Universiteit Nijmegen en waar IrisZorg onderdeel van uitmaakt. Harmen Beurmanjer, onderzoeker bij IrisZorg, wordt vanuit IrisZorg gedetacheerd en is projectcoördinator.

Harmen Beurmanjer: "Het is zorgwekkend dat onder GHB-gebruikers zo’n hoog percentage snel terugvalt in gebruik. Ik ben blij dat we nu aan de slag kunnen om te onderzoeken hoe we die terugval kunnen verminderen. Aan de monitor werken verschillende verslavingsinstellingen uit het hele land mee. We kunnen hiermee dus een grote groep patiënten bereiken."

De 5 hoofddoelen van het onderzoek

  1. Vergelijking maken tussen detoxificatie met de DeTiTap-methode en benzodiazepinen, bij GHB-verslaafden.
  2. Het in kaart brengen van terugvalmanagement en het doen aanbevelingen voor verbeteringen hierin.
  3. De toepassing van het middel baclofen onderzoeken als ondersteuning bij terugvalmanagement.
  4. Risicovariabelen voor terugval identificeren.
  5. Het delen van kennis tussen instellingen rond GHB-problematiek bevorderen.

 
Het onderzoek loopt tot 1 juni 2015.

Wilt u meer informatie over de monitor?
Neem dan contact op met Harmen Beurmanjer via h.beurmanjer@iriszorg.nl
 
GHB 2.0 is een vervolg op een eerder onderzoek dat in maart is afgerond en waarbij een behandelprotocol is ontwikkeld om veilig af te kicken. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de website van het Nispa.
 
 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.