Nieuwe locatie voor opvang dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen

Geplaatst op: 18 juni 2013
IrisZorg heeft een oplossing gevonden voor de opvang van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. De huidige (te dure) opvangvoorziening verhuist naar de Ubbergseweg 172 in Nijmegen. IrisZorg gaat het pand vanaf 1 januari 2014 huren van nieuwe eigenaar D&M Properties. Het pand is nu nog bekend als Huize Sint Vincentius a Paulo van de Paters Lazaristen. De gemeenten Nijmegen en Ubbergen staan achter de keuze van de nieuwe locatie.

Dak- en thuisloze jongeren uit de regio Nijmegen worden nu nog opgevangen in Sancta Maria, een voormalig klooster aan de Bredestraat. De laatste 6 jaar is SaM onderdeel van IrisZorg. Aanleiding voor de verhuizing is dat de huidige locatie niet langer voldoet, en verbouwen en aanpassen aan de benodigde eisen wordt te duur. De centrumgemeente Nijmegen, Zorgkantoor VGZ en IrisZorg hebben daarom de handen ineen geslagen om de toekomst van de voorziening toch te kunnen waarborgen. In oktober 2012 bereikten zij overeenstemming over een nieuw toekomstbestendig en financieel haalbaar plan waarbij nog wel gezocht moest worden naar geschikte huisvesting. Die is nu gevonden.

De opvangvoorziening
De opvang is bedoeld voor jongeren uit de regio Nijmegen van 16 tot en met 23 jaar, zonder veilige slaap- en/of woonplaats. Vaak hebben ze een moeilijke jeugd gehad. Daarnaast hebben de jongeren nog andere problemen omdat ze hun opleiding niet hebben afgemaakt, schulden hebben opgebouwd, of omdat ze geen goed sociaal vangnet hebben. IrisZorg helpt hen om weer grip op hun leven te krijgen. Ze krijgen hulp en ondersteuning bij de aanpak van hun problemen door middel van woon-, werk- en/of leertrajecten. Het doel is om de jongens en meisjes zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan met een eigen woonruimte. Meestal is dit in een vorm van begeleid wonen of begeleiding thuis, georganiseerd door IrisZorg en/of andere instellingen in de stad. In het pand aan de Ubbergseweg kunnen zij straks terecht in drie afdelingen, 10 plaatsen Nachtopvang, 8 plaatsen Crisisopvang en 16 plaatsen Wonen met begeleiding voor dag en nacht.
Jongeren die harddrugs gebruiken of complexe psychiatrische problemen hebben kunnen niet in deze voorziening terecht, zij worden elders opgevangen, bijvoorbeeld in de Jeugdkliniek van IrisZorg in Tiel.

Waarom het pand aan de Ubbergseweg 172?
De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren en vinden het noodzakelijk dat Nijmegen een voorziening voor dak- en thuisloze jongeren heeft. De huidige opvangvoorziening aan de Bredestraat bleek niet langer geschikt en te duur. Om die reden is een onderzoek gestart door IrisZorg naar alternatieve locaties. Uit dit onderzoek is het pand aan de Ubbergseweg als enige optie naar voren gekomen. Voorwaarden voor de keuze waren o.a. dat IrisZorg de nieuwe locatie kon huren, dat de huursom betaalbaar was, dat de bestemming paste en dat het pand op loopafstand van het centrum zou liggen. (Dat is belangrijk omdat de jongeren het pand zo op een makkelijke manier kunnen bereiken.) Daarbij bleek de indeling van het nieuwe pand nu al grotendeels geschikt om de vernieuwde aanpak van dak- en thuisloze jongeren vorm te geven.Het pand aan de Ubbergseweg is het enige pand dat voldeed aan deze voorwaarden.

Inloopavond omwonenden
Op 24 juni is een inloopavond voor omwonenden. Zij zijn ondertussen ook persoonlijk en/of per brief geïnformeerd. De inloopavond is van 18.30 uur tot 20.00 uur in het betreffende pand aan de Ubbergseweg 172.

In de bijlage leest u meer informatie.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.