IrisZorg werkt samen met Novadic-Kentron en RMC aan CRA-kenniscentrum

Geplaatst op: 03 juni 2013
IrisZorg wil verslavingszorg bieden die werkt. Daarom koos IrisZorg - als een van de eerste verslavingszorginstellingen in Nederland - ongeveer 5 jaar geleden voor Community Reïnforcement Apprach (CRA). CRA is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling, ongeacht soort verslaving, sociale achtergrond of leeftijd. IrisZorg wil een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van deze methode, en bundelde daarom de krachten samen met verslavingszorginstelling Novadic-Kentron, hoogleraar Hendrik Roozen en grondlegger Robert Meyers. Op 1 mei tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst voor het oprichten van een kenniscentrum CRA.

 Cora Rutten (hoofd Behandelzaken IrisZorg) aan het woord: “Sinds de start van de implementatie van CRA bij IrisZorg is er veel gebeurd. Tegenwoordig wordt CRA binnen IrisZorg overal ingezet bij een verslavingsbehandeling.

Idee achter CRA

Het idee achter CRA is dat cliënten actief aan de slag gaan met doelen die gericht zijn op het ontwikkelen van een nieuwe (gezonde) leefstijl die meer belonend is dan het gebruik van alcohol, drugs, gamen of gokken. Praktisch houdt dat in dat cliënten leren dat er alternatieven zijn voor het nemen van alcohol en drugs waarmee zij in korte tijd verbeteringen in hun leven kunnen realiseren. Het gaat erom dat cliënten weer plezier krijgen in hun leven door dingen te doen die ze leuk of zinvol vinden. Een belangrijk onderdeel van CRA zijn de vaardigheidsmodules waarmee cliënten andere vaardigheden aanleren, waardoor een andere manier van leven ook haalbaar wordt.
 
Alcohol en drugs geven vaak op korte termijn een heftig effect; een fijn ontspannen gevoel, een roes of een verlichting van lichamelijke of psychische pijn. Door deze sterke zogenaamde beloningen kunnen mensen afhankelijk worden van deze middelen. Met CRA leren cliënten dat de nieuwe leefstijl uiteindelijk meer beloningen oplevert dan het gebruik van middelen. Na verloop van tijd raken hersenen hierdoor weer gewend aan minder heftige, normale vormen van beloning.
 
Tegelijkertijd is een CRA-behandeling sterk gericht op het herstellen en verstevigen van het sociale netwerk waarin gebruik geen rol speelt. Familie, vrienden, collega’s… deze sociale relaties zijn belangrijk, om samen leuke dingen mee te doen, maar ook als ondersteuning, zodat cliënten kunnen vasthouden wat ze bereikt hebben. Speciaal voor familie en naasten bieden we de zogenaamde CRAFT-training (ook onderdeel van CRA). Daarin leren zij - samen met andere naasten en familieleden – hoe ze hun gebruikende partner of familielid kunnen motiveren om in behandeling te blijven, maar ook hoe ze hun eigen grenzen kunnen bewaken.

Kenniscentrum brengt opleiding en onderzoek bij elkaar

Waarom het belangrijk is dat er een kenniscentrum in Nederland komt? In Amerika wordt de CRA-methode al veelvuldig gebruikt en is er al veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan. In Nederland staat de implementatie van CRA relatief nog in de kinderschoenen. Met het oprichten van het kenniscentrum willen IrisZorg en Novadic-Kentron verdere implementatie in Nederland stimuleren en opleiding en onderzoek bij elkaar brengen. Op die manier kunnen we stimuleren dat CRA toegepast wordt zoals het is bedoeld, en bijdragen aan een goede verslavingsbehandeling. Dat willen we doen door vanuit het kenniscentrum een opleidingstraject te ontwikkelen voor verslavingszorgprofessionals en instellingen of een keurmerk in te voeren.
Daarnaast kunnen we door gegevens van verschillende instellingen bij elkaar te brengen gedegen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. En dat komt de verdere ontwikkeling van CRA ook weer ten goede.”
 
Dr. Hendrik Rozen is bijzonder Hoogleraar Verslaving aan de Tilburg University. IrisZorg en Novadic-Kentron hebben deze leerstoel mogelijk gemaakt. Robert Meyers werkt al 32 jaar in de verslavingszorg en is de grondlegger van de CRA in Amerika. Hij is emeritus hoogleraar psychologie aan de universiteit van New Mexico, en internationaal een bekende spreker en trainer. Samen zetten zij zich in via Roozen & Meyers Consultancy (RMC)  om CRA verder uit te dragen.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.