Regio zet samen schouders onder hervorming maatschappelijke opvang

Geplaatst op: 02 april 2013
De gemeenten in de regio Arnhem zetten samen met IrisZorg en de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) de schouders onder de hervorming van de maatschappelijke opvang. Vandaag werden de plannen voor samenhangende reeks nieuwe locaties voor voorzieningen gepresenteerd. Hierdoor kan de zorg voor mensen met een verslaving en daklozen ondanks miljoenenbezuinigingen gewaarborgd worden.
De maatschappelijke opvang in de regio Arnhem wordt momenteel ingrijpend hervormd onder de noemer ‘Minder opvang, Beter leven’. Er wordt vol ingezet op het voorkomen van dakloosheid en de doorstroom- en uitstroom uit de opvang van mensen die het dak boven hun hoofd zijn kwijt geraakt. Om voldoende uitstroommogelijkheden te creëren en ook om de miljoenenkortingen op de opvang vanuit het Rijk het hoofd te bieden, is een aantal nieuwe locaties voor voorzieningen nodig.

Samenwerking

De gemeente Arnhem is al geruime tijd op zoek naar deze locaties. Het gaat om locaties voor woonvormen waar mensen die een (klinische) behandeling achter de rug hebben en ex-daklozen naartoe kunnen als ze (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. En om een locatie voor een Opiatenpolikiniek, waar onder strikte begeleiding methadon en medische heroïne verstrekt wordt. Wethouder Henk Kok is verheugd dat nu een oplossing gevonden is. “Het is een tijd waarin op het gebied van zorg heel veel verandert, en de financiële mogelijkheden zeer beperkt zijn. De zoektocht duurde daardoor langer dan gepland. Door creatief samen te werken hebben we nu een oplossing gevonden waardoor we de zorg voor mensen met een verslaving kunnen garanderen en ex-daklozen een thuis kunnen bieden. Dat is in het belang van die mensen, maar ook van de regio. Het gaat om zeer kwetsbare mensen. Als ze de juiste zorg krijgen, kunnen ze opbloeien. Als we ze aan hun lot overlaten, bestaat een groot risico op verval en overlast in de omgeving. Dat willen we koste wat kost voorkomen.”

Opiatenpolikliniek naar Oude Veerweg

De gemeente Arnhem is van plan de Opiatenpolikliniek per 1 januari 2014 onder te brengen aan de Oude Veerweg. De tijdelijke Methadonpost aan de Westervoortsedijk en de Medische Heroïne Unit bij Rijnstate Arnhem gaan in de nieuwe Opiatenpolikliniek op en zullen dus op de huidige locaties sluiten. Het afgelopen jaar zijn verschillende plekken getoetst. Er waren zeven criteria, variërend van beschikbaarheid en bereikbaarheid tot betaalbaarheid en beheersbaarheid. Volgens een stuurgroep (met wethouders uit de regio, politie, woningbouwcorporaties en zorgpartijen) is de Oude Veerweg de beste plek. Het college van Arnhem neemt dat advies over. Wel wil de gemeente Arnhem voordat een definitief besluit genomen wordt eerst nog in gesprek met de omgeving om te kijken welke beheermaatregelen genomen moeten worden om eventuele overlast te voorkomen. Overigens wordt het methadonprogramma aangepast, en krijgen veel meer methadongebruikers dan nu straks de middelen op hun woonadres of in de opvang toegediend. Er zijn dus veel minder bezoekers en bewegingen van en naar de Opiatenpolikliniek. Vanaf 1 januari 2014 zullen gemiddeld vijftig methadongebruikers per dag naar de polikliniek komen voor hun methadon en/of een gesprek met hun arts.

Beschermd wonen aan Remisestraat en een Woonzorgvoorziening aan Groningensingel in Arnhem

Er komen 30 extra plekken voor Beschermd Wonen aan de Groningensingel, waarmee het hele gebouw in feite een Woonzorgvoorziening wordt. Beschermd Wonen is voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, vaak omdat ze verslaafd zijn of dat lang zijn geweest. Zij krijgen in een beschermde omgeving begeleiding bij zaken die voor veel mensen vanzelfsprekend zijn, zoals koken, boodschappen doen en dagactiviteiten. Aanvankelijk was de gemeente op zoek naar een compleet nieuwe voorziening op een nieuwe locatie in de stad. Dat is niet meer nodig. IrisZorg heeft namelijk afspraken gemaakt met het Zorgkantoor Menzis (die de zorg betaalt) voor zeventig plekken en hiervoor oplossingen gevonden op eigen terrein. Het gaat dan om 30 extra plekken in het pand aan de Groningensingel, naast 30 plekken die daar nu al gerealiseerd worden, en 10 plekken die gehandhaafd worden in de Doorstroomvoorziening aan de Remisestraat.

Positieve impact

De gemeente Arnhem heeft gecheckt of de bestemming van het pand aan de  Groningensingel in orde is, advies gevraagd aan de politie, en afspraken met IrisZorg gemaakt over communicatie met de omgeving en de benodigde beheersmaatregelen. Wat het college betreft kunnen 10 Beschermd Wonen-plekken op de Remisestraat gehandhaafd blijven. Het is in de afgelopen maanden duidelijk geworden dat Beschermd Wonen een hele positieve impact heeft: mensen komen helemaal tot rust en middelengebruik neemt af. Daardoor is nauwelijks tot geen sprake van overlast. Om dat ook bij de Woonzorgvoorziening aan de Groningensingel te waarborgen, gaat IrisZorg over extra te nemen maatregelen in gesprek met de buurt, politie en gemeente.

Kliniek Verslavingsbehandeling naar Zevenaar

Op dit moment is het pand aan de Groningensingel nog gedeeltelijk in gebruik als verslavingskliniek. Om ruimte te maken voor de 30 extra plekken Beschermd Wonen, heeft IrisZorg besloten om de verslavingskliniek te verplaatsen naar de benedenverdieping en een deel van de eerste etage van het pand van GGNet aan de Hunneveldweg 14 in Zevenaar. Het college van de gemeente Zevenaar steunt deze stap. Wethouder Harry Staring: “Het gaat om een door de zorgverzekeraar gefinancierde voorziening met 24-uurs toezicht die op deze locatie, naast het ziekenhuis en GGNet, prima tot zijn recht komt. Met de komst van de kliniek van IrisZorg binnen het pand van GGNet ontstaat op het terrein van Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar een goede mogelijkheid voor samenwerking op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en ziekenhuiszorg. Zevenaar levert hiermee een bijdrage aan de oplossing van een regionaal vraagstuk. Daarnaast zijn er in Arnhem goede ervaringen opgedaan met de verslavingskliniek als het gaat om hinder; die was er namelijk niet. IrisZorg, politie en gemeente gaan ervoor zorgen dat die lijn in Zevenaar wordt doorgetrokken.”

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de speciale pagina voor Arnhem en Zevenaar (factsheet en veelgestelde vragen & antwoorden).

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.